33 деца от община Благоевград получават приемна грижа от началото на годината

33 деца на възраст от 0 до 15 години от община Благоевград получават семейни грижи по проект „Приеми ме” от началото на година. Tе са настанени в 29 професионални приемни семейства.
Проектът „Приеми ме” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Неговата цел е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „приемна грижа” за отглеждане на деца в риск от 0 до 18 години и до 20 години, ако са учащи, в семейна среда. Акцент е поставен към развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3- годишна възраст, които според статистика са 33,5 % от общия брой. Доставчик на услугата „Приемна грижа” е Община Благоевград. Екип от специалисти към Общината и отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” работят заедно, за да помогнат както на децата, които се нуждаят от приемна грижа, така и на приемните семейства, в които биват настанявани.
Желаещите да осъществяват приемна грижа семейства, подават съответни документи, след обявяването на прием до кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов. Последваща стъпка е тяхното проучване, обучение и оценка. С всеки от кандидатите се провежда събеседване, което има за цел да се установи в каква степен той притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за предоставянето на социалната услуга.
Това е поредна стъпка на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов и неговия екип за развиване на социалните услуги в общината и осигуряването на по- добър живот на деца в риск.

Comments

comments