3 фактора с влияние върху цената на гражданска отговорност

Бонусите и отстъпките са обвързани с профила Ви като водач и този на превозното средство

Ако използваме услугите на посредник при сключването на задължителната полица, може да се възползваме от максимално изгодна цена на застраховка гражданска отговорност. Това отваря множество врати пред Вас, освен че Ви спестява така ценното Ви време. Бърза заявка, калкулатор за изчисление на премията и получаване на документите в съкратени срокове.

На практика всеки потребител на услугата може да постигне търсения ефект при напълно удовлетворяващи условия.  

А кои са факторите, които оказват съществено влияние върху формулирането на крайната сума?

Собственикът на превозното средство

Възрастта и регистрацията по местоживеене се явяват информативни за повечето компании, които основават ценовата си политика именно върху тях.

Обичайно е собствениците на възраст между 25 и 60 години да получават по-ниска премия от базовите тарифи. По-младите шофьори попадат в рисковата група на статистиката, която сочи вредите, причинени на трети лица при управление на превозните средства. Ето защо те заплащат поне 25 на сто по-висока цена на гражданска отговорност.

Оскъпяване е налице и при водачите над посочената горна възрастова категория.

Поведението на пътя

Недостатъчният стаж на пътя завишава цената на полицата. Той предполага поведение, което създава предпоставки за транспортни произшествия. Когато са налице виновни прояви от страна на водачите, това може да стане причина за по-чувствително оскъпяване.

При предоставяне на превозното средство на разширен кръг от лица, което е налице при фирмени автомобили, това също се счита за основание, водещо до по-висока цена на застраховката.

Профилът на возилото

Величината на премията се променя според горепосочените основни фактори, но за цената на покритието оказва влияние самото превозно средство и неговото предназначение.

Застрахователните компании се базират на статистически данни, според които мощните и товарни автомобили, поставени дори в една и съща ситуация с по-леките от тях, могат да причинят много по-сериозни щети. И макар полицата да се фокусира върху причинените вреди към трети лица поради отговорността на водача, съображението за техническите данни за колите е валидно с пълна сила.

Ролята му на пътя също не прави изключение. Високите рискове възникват при превоз на опасни товари, участие в състезателни прояви, отдаване под наем или извършване на таксиметрови услуги. Те от своя страна, съответно налагат начисляването на по-висока премия.

Каквито и да са характеристиките на Вашия профил като водач и притежаваното от Вас МПС, изгодните параметри на застраховка гражданска отговорност са гарантирани, ако се доверите на експертите от дигиталната платформа Crediport.bg.     

 

Comments

comments