25 юни е Ден на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество е междудържавна икономическа организация за сътрудничество между страните в региона на Черно море. Тя бива определяна и като икономическа организация от регионален тип, икономическо обединение на държави от Черноморския регион, а може да се срещне и под наименованията Пакт за черноморско икономическо сътрудничество (ПAЧИС), Зона за черноморско икономическо сътрудничество (ЗЧИС).

На 25 юни 1992 г. държавните глави и премиерите на 11 страни подписват в Истанбул обща декларация, чрез която се създава ОЧИС. Организацията е създадена по инициатива на Турция. Тя започва своето съществуване като уникален и обещаващ модел на многостранна политическа и икономическа инициатива.

Седалището й е в Истанбул. Членството в ОЧИС не е ограничено само до страни, имащи териториални води в Черно море: Албания, Армения, Азербайджан, Гърция, Молдова и Сърбия нямат брегова линия по Черно море. С приемането на държавата Сърбия и Черна гора през април 2004 г. организацията има 12 страни-членки.

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество поддържа тесни връзки с Европейски съюз, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейска инвестиционна банка, Централноевропейската инициатива ЦЕИ, Балтийският икономически съюз, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Пактът за стабилност в Югоизточна Европа, Меркосур и много други.

Специални отношения ОЧИС поддържа с Организацията на обединените нации и нейната икономическа комисия за Европа. През месец април 1999 г. ОЧИС получава статут на наблюдател в Общото събрание на ООН.

В разработване е проект за изграждане на завършена цялостна система от международни магистрални пътища по крайбрежието на Черно море. Страните в ОЧИС провеждат и консултации за съгласуване на обща енергийна политика и изграждане на единна електротранспортна мрежа.

За финансиране на дейността си страните от организацията са учредили Черноморската банка за търговия и развитие на 24 януари 1997 година. В борда на директорите й всяка държава членка е представена от специалист в областта на финансите. Те отговарят за подбора на проектите, които подлежат на финансиране. По-конкретно тя финансира преимуществено регионални проекти в приоритетни сектори на икономиката като транспорт, туризъм, телекомуникации, енергетика, инфраструктура. Банката подпомага малки и средни предприятия чрез улесняване на отпускането на кредити за такива фирми в държавите – членки на ОЧИС. Предвидена е и възможността тя да стимулира търговията между фирми от държавите – членки на организацията, чрез предекспортно и експортно финансиране, включително и извън района на ОЧИС.

Comments

comments