25 години от основаването си чества Стопанският факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”

На 19 май 2016 г. от 13:00 часа в Университетски център „Бачиново“ ще се проведе тържествено честване по случай 25-годишнината от създаването на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“. Честването ще бъде почетено от ректорското ръководство на университета, представители на областната и местната власт в Благоевград, представители на бизнеса, на образователни, здравни и културни структури в региона, бивши преподаватели във факултета и негови възпитаници. Ще бъдат поднесени плакети и благодарствени адреси на представители на академичната общност и на бизнеса, допринесли за утвърждаването на Стопанския факултет като една от водещите образователни структури в страната.
Понастоящем в Стопанския факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ се провежда обучение в акредитирани специалности от професионалните направления 3.8 Икономика, 3.7 Администрация и управление и 3.9 „Туризъм“.
Факултетът е един от водещите в страната в реализацията на европейски, образователни и научни проекти.

ПРОГРАМА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ 25-ГОДИШНИНАТА НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ НА 19 МАЙ 2016Г. ОТ 13:00 ЧАСА В УЦ „БАЧИНОВО“

 13:00 – 13:30 Откриване на Тържественото честване.
 13:30 – 13:40 Приветствие от представители на Неврокопската Света митрополия
 13:40 – 13:50 Приветствие от Ректора и Ректорското ръководство.
 13:50 – 14:00 Приветствие от името на Студентската общност във факултета.
 14:00 – 14:10 Приветствие от представители на местния бизнес
 14:10 – 14:20 Приветствие от Декана на Стопанския факултет.
 14:20 – 14:30 Презентация за състоянието на факултета.
 14:30 – 14:40 Връчване на плакети и Благодарствени адреси на ректорското ръководство, бивши ръководители на факултета, изявени възпитаници на факултета.
 14:40 – 15:00 Представяне на „Алманах на Стопанския факултет“ от Проф. д-р Димитър Димитров.
 15:00 – 15:15 Водосвет от представители на Неврокопската Света Митрополия.
 15:10 – 18:00 Тържествен коктейл.

Comments

comments