221 заявления за лични асистенти са подадени в Благоевград

Община Благоевград, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, приключи първия прием на документи за ползване на услугата „Личен асистент“ на лица и кандидат-потребители. Срокът за подаване на заявленията бе от 27.03. 2015г. до 09.04.2015г. Проектът, по който се кандидатства е „Нови възможности за грижа“ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“. За този период са подадени 221 заявления от кандидати за лични асистенти и 250 заявления от кандидат-потребители на социалната услуга. Съгласно процедурата всички кандидати за лични асистенти са преминали интервю пред комисия от експерти. От вторник, 21.04.2015г. резултатите са изнесени и оповестени на информационното табло в сградата на община Благоевград. Дирекция „Социално подпомагане“ извършва оценка на кандидат-потребителите. Предстои да бъде изготвен списък на хората, които ще ползват услугата „Личен асистент“. Всички кандидат-потребители ще бъдат индивидуално информирани.

Comments

comments