22 000 жители с постоянен адрес в България получават пенсии от чужбина

22 076 жители с постоянен адрес у нас получават пенсии по международни договори, изплащани от Националния осигурителен институт (НОИ). Пенсионерите, пребиваващи постоянно в чужбина и получаващи български пенсии, са 27 231, показват данни от годишния отчет за дейността на осигурителния институт за 2015 година.
Българските пенсии (включително добавките към пенсиите), изплащани от НОИ на хора с постоянен адрес в чужбина, са 32 701 и се увеличават с почти 1000 души в сравнение с година по-рано, посочва вестник “Труд”.
Според публикувания отчет през годината в териториалните поделения на НОИ са приети общо 2 892 113 основни документи за изплащане на парични обезщетения, като на годишна база са приети със 181 637 бр. повече. Увеличението се дължи предимно на по-големия брой приети болнични листове, посочват експертите на института.
Около 500 000 българи са пресметнали прогнозната си пенсия онлайн, чрез интернет сайта на НОИ. Друга набираща популярност услуга е изборът на трите най-добри години преди 1997 г., които влизат във формулата за изчисляване на пенсията. Само за първите три месеца от началото й тя е била използвана от около 18 000 души. Прогнозното изчисляване на майчинството също е търсена услуга на сайта на института – тя започна да функционира през ноември 2014 г., а през 2015 г. е използвана от над 190 000 души. Най-използваната електронна услуга на НОИ през миналата година е справката по ЕГН за подадени документи и за изплатени различни видове обезщетения от Държавното обществено осигуряване.

Comments

comments