ТПК „Единство“ пита: С какво право община Благоевград си присвоява наши имоти?

Приключи пресконференцията дадена от госпожа Здравка Чимева- председател на ТПК „Единство“, която съобщи, че имот собственост на ТПК „Единство“ е деактуван в полза на община Благоевград. Тя сподели, че всички членове на кооперацията са останали изненадани, когато от сайта на общината случайно разбират,че имот, в който са съсобственици с общината е обявен за продажба на търг и той предстои да бъде проведен на 21 май 2015 година.
Организирането на пресконференцията в конферентна зала на хотел „Алек Мак“ осветли казуса на ТПК „Единство“ и цели не просто довеждането до справедлив край на това неправомерно решение, а и пресичането на подобен род практики, защото този случай съвсем не е единичен, осъществяващ се от община Благоевград в ущърб на гражданите. Очевидно подобен род граждански инициативи са мярката, която да покаже на властимащите, че самите те, които представляват закона, го нарушават.
Макар да подава жалба до кмета на Община Благоевград, до Председателя на общински съвет и до Областния управител – с молба да бъдат предприети незабавни действия за спиране на процедурата, и след провалена среща с г-н Камбитов, която трябваше да бъде проведена вчера /18 май/, а Областният управител й съобщил, че не е в негова компетенция да решава този казус; както и след като Председателят на Общински съвет отсъства от Благоевград и към този момент не е изразил никакво становище, тя заяви открито пред цялата общественост, че все пак отговори заслужава и ако е необходимо, тези отговори ще бъдат получени в съда.

А ето ги и самите въпроси:
1. Защо няма съгласие и информираност на собствениците на парцела и първия етаж в случая ТПК „Единство“?
2. Актуван ли е правомерно този имот?
3.Имат ли учредено право на строеж и от кого?
4.Кой им е дал правото на строеж върху мястото?
5.За какви съответни идеални части от общите части на сградата имат претенции?
6.Защо дават подвеждаща информация на кандидат купувачите?
7.На какво основание продават гаражите като общинска собственост след като имаме документи, които 8.доказват че са строени от ТПК „Единство“ и от 1997г. ги отдаваме под наем?
9.КОй ще носи персонална отговорност и ще плаща разходите по бъдещите дела – кмета, или тези, които 10.са изготвили документите?
11.Кой ще компенсира Кооперацията за нереализирани инвестиционни проекти?
12.Искам да ви информирам, че сме сезирали прокуратурата и ще искаме отмяна на търга по съдебен път, 13.ако не се отмени заповедта на кмета.

Тя информира присъстващите в залата, че на 21 май 2015г. от 13:30ч. /четвъртък/ ще бъде организиран протест пред община Благоевград, а на следващия ден – 22 май 2015г. /петък/ изрази надежда, че ще я допуснат на заседание на Общински съвет за изказване по обществен въпрос.

Госпожа Чимева благодари на присъстващите в залата и отправи следния призив: „Боже пази България от самозабравили се безскупулни и безотговорни управници.“ Тя даде пример, че както от рано до късно вечер посреща и обслужва клиентите си на крак, така е крайно време и общинската администрация да започне да си върши работата с необходимото уважение и компетентност към хората, обръщащи се към тях за получаване на информация и услуги, защото именно ние, гражданите на града, сме тези които им плащаме заплатите със собствените си данъци.

Междувременно от Blagoevgrad-News ще продължим да следим случая и да информираме за развоя на събитията.

Comments

comments