2-годишните също ще могат да бъдат записвани на детска градина

Дечицата на 2 години вече ще могат да бъдат записвани в детските градини, ако в тях има свободни места. По този начин ще се реши предимно затрудненията на малките кметства, където липсват ясли за най-малките, а бройките в градините остават непопълнени. Нововъведението е заложено в новия Закон за предучилищното и училищно образование, който предстои да влезе в сила от 1 август, но за да стане реалност ще трябва да се извършат и допълнителни промени в нормативната уредба, тъй като яслите са към здравното министерство, а градините са към просветното. Новината заяви във Варна зам.-изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/ Теодора Дачева, която откри дискусионен семинар за ангажиментите на местната власт по прилагането на закона. Форумът бе организиран от сдружението, МОН и община Варна. Големите общини няма да могат веднага да приложат законовата препоръка за целодневно обучение чак до 7 клас заради липсата на база, коментира Лилия Христова, председател на комисията на НСОРБ по образованието, младежта и спорта и шеф на просветната дирекция в община Варна.
“Вариантът да се вземат сгради от професионалните гимназии с намаляващ брой ученици вече е неприложим, след като те бяха включени в ОП “Региони в растеж” и статутът им не може да се променя поне 5 г. Затова единствената възможност е да се строят нови училища, а това изисква време и средства. За Варна например са нужни поне две нови сгради. Затова ще настояваме за гратисен период”, уточни Христова, цитирана от “Труд”. Тя и Дачева разясниха, че НСОРБ продължава преговорите с МОН по бюджета за образование за 2017 г. Местните власти настояват в него да бъде заложено увеличаване на единните разходни стандарти за градините с 10% и за училищата – със 7%. Иска се и повишаване на добавката за хранене на децата в предучилищните групи и в началния училищен курс от 72 на 85 лв., така че ежедневно за закуска на дете да се полагат по 60 ст.

Comments

comments