2 август – Празник на Българската социалистическа партия

По предложение на организацията на БСП – Казанлък на 41-я конгрес на БСП (3-6 юни 1994 г.) се одобрява 2 август за рожден ден на БСДП през 1891 г. за Празник на Българската социалистическа партия.

БСП е приемник на БСДП, създадена на 2 август 1891 г. на връх Бузлуджа. На 10 февруари 1894 г. БСДП се слива с Българския социалдемократически съюз в Българска работническа социалдемократическа партия (БРСДП).

На проведения на 31 юли – 4 август 1903 г. X конгрес на БРСДП част от нея се обособява в Българска работническа социалдемократическа партия (тесни социалисти).

През 1919 г. се преименува в Българска комунистическа партия (БКП)(тесни социалисти), която е обявена извън закона през 1924 г.

През 1927 г. се създава Работническа партия като легално проявление на БКП, която през 1934 г. е забранена.

През 1938 г. двете партии се сливат под името Българска работническа партия (комунисти).

През 1948 г. се преименува в Българска комунистическа партия, а от 3 април 1990 г. в Българска социалистическа партия. Регистрирана е на 10 април 1990 г.

Comments

comments