Срив на спестяванията в банките през миналия месец

Само с незначителните 33 млн. лв. са нараснали спестяванията на гражданите в банките през април, показват последните данни на БНБ. Увеличението е изключително слабо в сравнение с предходните месеци – през март депозитите на гражданите нараснаха със 194 млн. лв., а през февруари с 226 млн. лв.
В началото на 2014 г. спестяванията нарастваха с между 92 млн. и 371 млн. лв. месечно. На влог домакинствата държат общо 40,440 млрд. лв. Депозитите на фирмите дори са се стопили с 303 млн. лв. до 15,43 млрд. лв. през април, докато през март е имало увеличение от 270 млн. лв. Банкерите са единодушни, че главната причина за твърде скромното увеличение са спадащите лихви по депозитите. Много трезори вече предлагат спестовни продукти с лихва под 1%, което силно намалява стимулите за откриване на депозити.
Специалистите са на мнение, че към момента месечното увеличение от лихви на сметките на домакинствата е 30-40 млн. лв., докато през миналата година е било средно 80 млн. лв. От бранша смятат, че проблемите в Гърция също може да са оказали известно влияние, т.е. собственици на депозити в банки, свързани с гръцки акционери, да са извадили част от средствата си извън системата.

Comments

comments