Заради новия закон: Клубовете от Първа лига обявиха собствениците си

980x551_1559555694
Снимка: Shutterstock

Според новия Закон за мерките срещу изпирането на пари,  родните клубове имаха срок до 31 май 2019 г. да посочат действителните си собственици. Повечето от 14 тима в елита са се съобразили с изискването и са предоставили нужната информация, установи проверка на GONG.BG. Мнозина ще забележат, че името на Христо Стоичков не фигурира до тези на Гриша Ганчев и Юлиан Инджов в ЦСКА. Обяснението е, че легендата на българския футбол притежава само 20% от дружеството ЦСКА-1948, което е собственик на ЦСКА. А щеше да се явява действителен собственик, ако притежаваше минимум 25% от него.

Ето кои са истинските собственици на отборите от Първа лига, като GONG.BG уточнява, че информацията е подадена от самите клубове:

Лудогорец

Действителни собственици – физически лица:  Кирил Домусчиев, Георги Домусчиев

ЦСКА

Действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството:

Гриша Ганчев:

Данни за притежаваните права: Гриша Ганчев се явява действителен собственик на ЦСКА-1948 (б.а. дружеството няма нищо общо с клуба ЦСКА 1948), поради обстоятелството, че същия е собственик на 38 100/тридесет и осем хиляди и сто/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на ЦСКА-1948 или съответно 38.1%/тридесет и осем цяло и една десета процента/ от общия размер на капитала на същото. Същевременно ЦСКА-1948 е едноличен собственик на всички акции от капитала на „ПФК ЦСКА-София“ ЕАД

Юлиан Инджов:

Данни за притежаваните права: Юлиан Инджов се явява действителен собственик на  ЦСКА-1948, поради обстоятелството, че същия е собственик на 38 100/тридесет и осем хиляди и сто/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на ЦСКА-1948 или съответно 38.1%/тридесет и осем цяло и една десета процента/ от общия размер на капитала на същото. Същевременно ЦСКА-1948  е едноличен собственик на всички акции от капитала на „ПФК ЦСКА-София“.

Името на Христо Стоичков не фигурира, тъй като индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Левски

Действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството:  Георги Попов

Берое

Едноличен собственик на капитала: ТЕЦ Марица Изток 2

Черно море

Действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството: Зърнени храни България АД

Ботев (Пловдив)

Действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството:

Георги Самуилов

Юридическо лице, чрез което пряко или непряко се упражнява контрол: ЕФ ЕС Мениджмънт

Локомотив (Пловдив)

Действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството:

Христо Крушарски – притежава 95% от капитала на „ПФК Локомотив Пловдив 1926” АД

Етър: няма данни

Ботев (Враца):  няма данни

Славия

Действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството:

Електра Еротокриту – Лимасол (Кипър)

Данни за притежаваните права: ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ НА 65.57% ОТ КАПИТАЛА НА „ПФК СЛАВИЯ-1913″АД

Кмет на Столична голяма община:  Данни за притежаваните права – ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ НА 34% ОТ КАПИТАЛА НА „ПФК СЛАВИЯ-1913″АД

Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол:

Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол – Алмара Трейд Лимитид (Кипър)

Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол: Димитър Радев

Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол: Софийски имоти

Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол: Димитър Шивачев

Дунав: няма данни

Витоша (Бистрица): няма данни

Арда (Кърджали)

Действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството:  Стефан Пешев, Петър Пешев

Comments

comments