191 магистри и бакалаври от Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ към ЮЗУ получиха своите дипломи

191 абсолвенти от Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ получиха своите дипломи. 15 са отличниците на факултета. По магистрите и бакалаврите получиха поздрави от декана на факултета проф. д-р Стоян Иванов и заместниците му проф. д-р Невена Пенчева и доц. д-р Даниела Боцева.

Comments

comments