15 юни е световен ден на вятъра

Световният ден на вятъра се отбелязва от 2006г..Първоначално се отбелязва като Европейски ден на вятъра, а от 2009 вече е Световен ден на вятъра.Това е добър повод хората да научат малко повече за вятърната енергия, защо трябва да я използваме и кои са някои от погрешните схващания, когато става въпрос за нея.Посланията на Световния ден на вятъра са ясни – използването на вятърната енергия забавя климатичните промени, води до енергийна независимост и е интелигентна инвестиция.
Във време на енергийна и финансова криза, използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) определено може да се окаже успешна стъпка.
Някои от основните цели на деня на вятъра са:
– Повишаване обществената осведоменост за ползите от вятърната енергия;
– Повишаване на обществената подкрепа за проекти за вятърна енергия на местно ниво;
– Повишаване на политическата подкрепа за проекти за вятърна енергия на местно ниво;
– Образование – да се обясни защо вятърната енергия е ключово решение по време на енергийна и климатичва криза; Какви са икономическите ползи от развитие на вятърни проекти;
– Осведомяване на учащите се за вятърната енергия и насочването на изследванията им в правилна посока;
– Глобална кампания – постигане на възможно най-широка аудитория на регионално и местно равнище, където проектите за вятърна енергия са реално разработени;
– Повишаване осведомеността на лицата, вземащи решения;

Comments

comments