14 167 740 лв. е бюджетът на Община Разлог за 2016 година

Община Разлог отново залага на реалистичен и изпълним бюджет, какъвто е бюджета за 2016 година.
„С пълно единодушие на всички общински съветници от Общински съвет-Разлог се прие бюджетът за тази година. Той е балансиран, възможен и изпълним“-каза кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев и допълни още, че голямо внимание ще се обърне отново на образованието и социалната сфера, като през годината ще се наблегне и на проектиране на обекти за следващия програмен период.

През 2016 година за образованиеса предвидени 5 600 000 лв., от които над 2 млн. са за детските градини, а над 3 млн. са за училищата на територията на общината. Социалната политика на Община Разлог е утвърдена и една от най-успешните в Благоевградска област. В тази връзка за социалната сфера са предвидени да бъдат изразходвани 1 713 000 лв. Общата стойност на предвидените капиталови разходи е над 1 400 000 лв., от които 200 000 лв. са предвидени за ремонт на общинска пътна мрежа. Предвидени са допълнително средства и за изграждане и ремонт на улици и тротоари в населените места на общината, както и средства за укрепване на основите на ОУ „Неофит Рилски“, с. Горно Драглище. Община Разлог традиционно подпомага семейства с репродуктивни проблеми, за които е гласувана сума и за тази година.

Приходната част на бюджета на Община Разлог за 2016 г. е планирана на база на реализираните през предходната година приходи, а жителите на Разлог и населените места в общината могат да заплатят своите данъци в Дирекция „Приходи“ с отстъпка до края на м. април.

Община Разлог е финансово стабилна и отново приключва годината без просрочени задължения.

Comments

comments