Младежите ни без финансова грамотност

Подрастващото поколение в България няма добра финансова грамотност, смятат 52% от участвалите в проучване, в което участие взеха 1000 читатели на сайтовете Investor.bg, Bgonair и Dnes.bg.

Защо е необходима финансовата грамотност? Този въпрос беше зададен месец, преди международната конференция „Образование и бизнес“. Основната възраст на участниците в анкетата е от 30 до 40 години.

Категорична, с 87 процента, е подкрепата за въвеждането на нов предмет в училищата, назован като „Финансово образование“. Точно половината от нашите читатели пък смятат, че 7 клас е най-подходящият за въвеждането на финансовото образование.

74% от анкетираните пък са посочили, че във висшите училища е необходимо да се изучават допълнителни предмети, свързани с финансово образование и не само в специалности с профил.

Според участниците в анкетата става ясно, че българинът има бюджет и го спазва, макар и без стриктна отчетност.

62 процента от анкетираните смята, че знаят как да защитят потребителските си права. Специализираните и бизнес медиите се оказват водещите източници на информация когато се взима решение за избор на компания, застраховка, инвестиция, спестяване, пенсионно осигуряване, лизинг и др.

Според скалата от „отлични познания“ до „не мога да преценя“, 39% определят познанията си като добри.

Comments

comments