12 европейски страни ограничиха движението на руснаци

Европа бавно се затваря за руснаците, отчитат руските медии. Много държави спряха да приемат заявления за визи, а някои държави наложиха ограничения.

В Белгия руснаците може да кандидатстват само за студентска виза, виза за научни работници и еднократна работна виза.

България временно спря издаването на визи за руски туристи и собственици на имоти.

Дания дава визи на руснаци само за официални посещения.

В Латвия руснак може да отиде само за погребение на близък човек.

В Литва могат да отидат само членове на семейството на граждани на ЕС. Допускат се и лица с документ за литовски произход или документ за право на възстановяване на литовско гражданство.

В Малта могат да влязат само руснаци, които са членове на семейството на граждани на ЕС и ЕИП. Индивидуално могат да се дадат студентска или работна виза.

Холандия дава на руснаци само виза по хуманитарни причини.

Словакия. Издава визи само в случай на спешност, както и за определени видове работници (лекари, работници на смени, селски работници, транспортни работници, дипломати и висококвалифицирани работници, чието пристигане е икономически необходимо).

Чехия дава визи само за членове на семейството на граждани на ЕС.

Естония също дава визи за членове на семейството на естонски граждани, лица с разрешение за пребиваване, както и за погребение на близки или спешно лечение.

Финландия в момента обсъжда идеята за визова забрана за руснацит на парламентарно ниво и мнозинството граждани я подкрепят.

В Норвегия официална забрана няма, но срокът за разглеждане на документите е значително увеличен (до 45 дни).

Comments

comments