1,2млрд. долара са отпуснати на Албания от Световната банка за подпомагане интегрирането на страната

Световната банка взе решение да предостави помощ на Албания в размер на 1,2 млиарда долара през следващите пет години, съобщи пресслужбата на СБ.
Сумата се отпуска в рамките на т.нар. Рамково споразумение за партньорство за финансиране на проекти, които да подпомогнат страната в стремежа й за интеграция в Европейския съюз.
Рамковото партньорство е свързано със стратегическите цели на СБ, включващи борбата с бедността, и има за цел да осигури „бюджетна устойчивост и финансовата стабилност” в Албания, както и „стимулиране на растежа на частния сектор” и „подобряване на управлението в публичния сектор” на икономиката, се посочва в съобщението на Световната банка.

Comments

comments