115 млн. лв. ще бъдат отпуснати за по-чист въздух до 2020г.

При откриване на Форума за мобилност на мрежата от европейски градове EUROCITIES зам.-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров обяви, че 29 общини с нарушено качество на атмосферния въздух ще могат да бъдат бенефициенти по проекти за по-чист въздух и устойчив градски транспорт по ОП „Околна среда 2014-2020“. Финансирането ще е към мерки за намаляване на емисиите от битово отопление, както и за намаляване на емисиите от превозните средства на обществения транспорт, включително по-слабо използване на конвенционално горива там и подмяна на изпускателните системи на превозните средства за обществен превоз. По „Околна среда“ бяха заделени 309,9 млн. лв. в мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства за градския транспорт. „Резултатите от работата ни лесно се забелязват в ежедневието като по-комфортен, редовен и ефективен градски транспорт, но други резултати, които може би са малко по-важни, остават по-встрани. Това например е осигуряването на по-чист въздух и околна среда. Бяха доставени 126 автобуса на Столична община, които работят на сгъстен природен газ, което води до намаляване на вредните емисии до шест пъти“, обясни Гуджеров. Той посочи и друг проект с бенефициент Столична община – доставените десет метровлака, което ще доведе до намаляване на вредни емисии във въздуха с 2,78 хил. тона годишно. „Двaйсетте нови трамвайни мотриси намаляват въглеродния диоксид с 5000 т годишно. Важно е да осигурим живота и здравето на хората“, каза още зам.-министър Павел Гуджеров.

Comments

comments