10 училища в община Благоевград не отговарят на изискванията на МО за едносменен режим на обучение

Ивайло Златанов

10 училища в община Благоевград, сред които и 2 държавни, не отговарят на изискванията на Министерство на образованието за едносменен режим на обучение и ще се наложи да предприемат спешни мерки, за да съобразят учебния процес с новия регламент. Това стана ясно от общинската план-програма, която общинските съветници в Благоевград одобриха преди 4 дни.

Още от новата учебна година ще могат да преминат на една смяна в V СУ, където учат 422 деца. Школото е 24-класно и са нужни още 4 класни стаи за провеждане на занятията на едносменен режим. Две помещения и една от залите по интереси ще могат да се пригодят за тази цел след ремонт, на един компютърен кабинет също ще се промени предназначението след изграждане на безплатна Wi-Fi мрежа и оборудване с преносими компютри по европроект. Ръководството на V СУ е декларирало, че това може да се направи със собствени средства.

Две години ще са нужни на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия, за да се вмести в новите рамки на МОН. В училището се обучават 351 ученици в 14 паралелки и са им нужни още 4 класни стаи, за да не учат на две смени. Сградата се дели между гимназията и ЮЗУ и двете ръководства вече са постигнали договореност от учебната 2020/2021 г. четири стаи да ползват съвместно по график.

По-сериозен е недостигът на класни стаи за учениците в Професионалната гимназия по икономика, която е едно от големите училища в общината с 609 ученици в 24 паралелки. Проблемът обаче лесно може да се реши с предоставяне за ползване на 4-5 свободни стаи в съседното ІХ ОУ, с което ги дели една ограда, така че още от тази есен в Икономиката ще учат само сутрин.

В Средното общообразователно училище с изучаване на чужди езици „Св. Кл. Охридски“ имат нужда от почти цял етаж – 9 класни стаи, за да учат на една смяна. В школото се обучават 541 деца и единственият вариант да изпълнят изискванията на МОН, е по график съвместно да ползват стаи в съседната база на Колежа по туризъм.

В ІІІ ОУ „Д. Талев“ учат 808 ученици от 1 до 7 клас, наличните стаи са 24 и проблемът с базата там е сериозен, тъй като са нужни още 10 стаи за едносменно обучение. Вариантът е да се преустрои вътрешното пространство, като се обособят коридори и фоайето в класни стаи и при нужда намаляване на приема в 1 клас. По мнение на ръководството обучение на една смяна в ІІІ ОУ може да започне през учебната 2020/2021 г.

Определено най-тежкият казус в общината са Езиковата и Математическа гимназии, които учат на една смяна, но делят една сграда и на този етап е невъзможно учениците и в двете училища да са първа смяна на училище. Преди 2025 г. двете училища, със съответно 794 и 875 ученици, няма как да преминат на сутрешен режим на обучение. Това може да стане, като се надстрои съществуващата сграда и към нея се пристрои още една. По мнението на главния архитект на Благоевград Васил Тинчев в двора има достатъчно място за изграждане на допълнителна сграда, с която да се реши проблемът с новите законови изисквания. Не се обсъжда вариант за преместване на което и да е от двете училища на друго място в града. Ако се наложи, ще се ограничи и приемът на ученици, за да се намали броят на паралелките.

Във Второ основно училище също разчитат на строителство на нови класни стаи и в тази посока вече има предпроектни проучвания, чиито резултати се чакат.  От ръководството на школото са категорични, че по-рано от 2024/2025 г. 529-те им ученици няма да могат да минат на една смяна, а ако се наложи, ще трябва да режат от приема.

В VII СУ разполагат с 32 класни стаи, а учениците им са 913 в 38 паралелки. За да учат всички в една смяна, ще се наложи да се правят допълнителни стаи, много вероятно е и приемът в 1 клас да се ограничи. Реалистичното преминаване на едносменен режим в школото е от 2024/2025 учебна година.

В НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ също залагат на строителство на нови класни стаи към учебния корпус. 572-ма са ученици в гимназията, те са разпределени в 24 паралелки, като класните стаи също са 24, но 7 от тях са специализирани кабинети по музика, изобразително изкуство и компютри. Ръководството на училището прогнозира, че изискванията на новия закон ще могат да се изпълнят след 5 години.

Всички училища, в които проблемът за преминаване на една смяна е свързан със строителство и ремонти, разчитат за финансиране на Министерство на образованието.

17 е общият брой на училищата в община Благоевград и в тях в момента се обучават 8621 деца от 1 до 12 клас. На едносменен режим са ІV ОУ „Д. Дебелянов“, VІ СУ „Ив. Вазов“, VІІІ СУ „А. Костенцев“, ІХ ОУ „П. Яворов“, ХII ОУ „Хр. Ботев“, Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост „Г. Делчев“ и Благоевградската професионална гимназия „Ичко Бойчев“.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА в.Струма

Comments

comments