1 000 строители с възможност за работа в Израел

Агенцията по заетостта предоставя възможността на 1 000 наши строители да заминат на работа в Израел. Търсят се кофражисти, арматуристи, работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени, както и работници по полагане на мазилки. Преложенията на израелските партньори включват трудов договор и базово възнаграждение около 1 540 USD/месец с възможност за престой до 3,5 години и работа при ясни и коректно посочени условия на труд. Кандидатите преминават практически изпит за професионални умения по една от посочените специалности. Само успешно преминалите изпита продължават да участват в последващия подбор на случаен принцип. За периода на заетостта на българските работници ще бъде осигурено подходящо жилищно настаняване, както и частна медицинска застраховка/осигуровка. Подборът не е обвързан с такса и желаещите не дължат такси при кандидатстването. Като допълнение към основната заплата работодателят ще прави месечен депозит в размер на 700 NIS по сметка на работника. Набраната сума ще се изплаща/превежда на работника при напускането на Израел след приключване на трудовия договор. Практическият изпит ще се проведе в периода 8-12 август 2016 г. в София. Кандидатите могат да подават документи в бюрата по труда в цялата страна до 29 юли. Кампанията по набирането на кандидати се организира във връзка с подписана Спогодба между Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете държави.

Comments

comments