Председателят на Търговско-промишлена палата- Благоевград настоявал за затваряне на заведенията. Кризисният щаб отказа и въведе само ограничение за работното време

Кризисният щаб на община Благоевград заседава днес, прилагат се по-строги противоепидемични мерки за закрити обществени места. По време на заседанието имало и предложение за затварянето на заведенията в града, на което кметът инж. Румен Томов се възпротивил. Ивайло Златанов с позиция против преустановяване на присъственото обучение, по думите му – това все още не се налага.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка от общинската управа са предложили 4 мерки:
1. Въвеждане на общ вечерен час до 22.30часа;
2. Работното време на ресторантите, заведенията за бързо хранене, кафе аперитиви, магазини и всички други търговски обекти да бъде ограничено до 22.00 часа, като в това число не попадат аптеките, предприятия и цехове, които работят на двусменен или едносменен режим;
3. Да бъде преустановен учебния процес за учениците след 5-и клас, за срок до 10.11.2020г.;
4. Да се забрани достъпът на външни лица в заведенията за социални услуги на територията на община Благоевград.

В крайна сметка Кризисният щаб, прие следните решения:
1. Работното време на заведенията за обществено хранене се ограничава до 21,00 часа;
2. Забранява се достъпът на външни лица в заведенията за социални услуги на територията на община Благоевград.

Остават допълнителните противоепидемични мерки, влезли в сила от 24 октомври 2020г. за всички нощни заведения,дискотеки, клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито на територията на община Благоевград.

По покана на кмета на община Благоевград инж.Румен Томов на заседанието на Кризисния щаб са присъствали Ивайло Златанов, началник на Регионалното управление на образованието и Ромео Шатев, председател на Търговско-промишлена палата- Благоевград.

Интересен факт е, че именно Шатев е изразил становище, че предложенията от страна на кметска администрация не са достатъчно рестриктивни. Той многократно препоръчал на щаба да вземе решение, с което да се затворят всички заведения на територията на община Благоевград, за срок от две седмици.
Предложението му обаче, не е е прието и е намерило сериозен отпор от страна на кмета на община Благоевград, който изразил опасение, че така направеното предложение ще е пагубно за малкия и среден бизнес в града.

Началникът на РУО Ивайло Златанов е запознал Кризисния щаб със справка за поставените лица под карантина, сред тях ученици и учители на територията на община Благоевград. Златанов изразил категоричното си становище, че с оглед на нищожни, според него процент карантинирани ученици и педагогически персонал, към момента не се налага, да бъдат преустановени учебните занятия.

Утре със заповед на кмета на община Благоевград инж. Румен Томов ще бъде ограничено работното време и на всички търговски обекти, които не са посочени в днешното решение, с изключение на аптеките, предприятия и цехове, които работят на двусменен или едносменен режим.

Comments

comments