Изследвания на Пирин планина проведоха преподаватели и студенти

На 22 и 23 юни тази година група преподаватели, докторанти и студенти от катедра „География, екология и опазване на околната среда“ направиха теренни геоморфоложки, биогеографски и екологични изследвания в НП „Пирин“ – района на връх Вихрен и Бъндеришкия циркус. Активността им беше съсредоточена в изкачване на най-високия връх на планината – Вихрен, осъществено през трудния терен на циркуса „Големия казан“ от североизток. На върха, от октомври 2014 г. с финансовата подкрепа на Университета по проект SRP B3/14, е изграден метеорологичен пункт с термо-хигро датчик, който измерва температура и влажност на въздуха на всеки 30 минути и има възможност за запаметяване на 48 000 отчитания.
На настоящата теренна кампания успешно бяха снети първите климатични данни от върха. Ето как Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и авторският колектив притежават уникална научна информация. Осъществените наблюдения представляват пореден етап от една вече утвърдила се инициатива за комплексни изследвания на глациалните форми на Балканския полуостров, свързана с анализ на местните микроклиматични условия и техните промени.
Настоящето изследване е реализирано по проект SRP A10/15, с ръководител доц. д-р Красимир Стоянов.

Comments

comments