За втори път в рамките на около година деца от спортни клубове по плуване влизат на сесия на ОбС Благоевград. Този път появата им бе посрещната с критики

Плувен клуб GD SPORT в лицето на треньорката и родители на деца възстанаха срещу управителката на новия плувен басейн и треньорка на другия плувен клуб „Пирин“. Днес те дойдоха и на сесията на общински съвет,за да споделят всичко това пред народните избраници, Атанасова се е вживяла в ролята на „кардинал“, който „коли и беси“ на басейна. Назначила брат си, племенника си на работа, а на всичко отгоре си позволява и да дискриминира децата на другия клуб GD Sport, казват спортистите.

Атанасова се разпоредила плувците от GD sport, носители на множество медали и отличия, да плуват в широките и дълбоки коридори на басейна, включително и съвсем малките, които тепърва навлизат в този спорт. Тесните коридори, оставила за малките от собствения си клуб „Пирин“. Така малките плувци от GD Sport са принудени да тренират в широки коридори, а начинаещите се мъчат, тъй като не могат да се държат никъде в тези широки коридори.
12799400_1680592255523984_400880581557213209_n

Атанасова бе поставена за директор веднага след откриването на модерния плувен басейн преди няколко месеца.
Публикуваме и официалното обръщение към ОбС от днес:
Уважаеми г-н Председател на Общински съвет Благоевград,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
В качеството си на представител на родителите на децата, спортуващи в плувен клуб „ GD Sport, и от името на г-жа Екатерина Георгиева- председател на СК „GD Sport”,искам да Ви запозная с един проблем, касаещ графика за ползването на плувен басейн „ ПИРИН” в Спортен комплекс „Еленово“.
В басейна се провеждат тренировки по плуване на спортните клубове „GD Sport” и „Пирин“. Заниманията се провеждат в дните от понеделник до петък, и в събота,като те се състоят в тренировки със състезателите от двата клуба и обучение на деца в основите на плуването. Заниманията са съобразени с график, изготвен от Управителят на БД „ СПОРТНИ БАЗИ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”
Конкретният проблем е, че в момента спортен клуб „GD Sport” е в невъзможност да осъществява началното обучение на деца след 17 ч. /ПОНЕДЕЛНИК,СРЯДА И ПЕТЪК/ поради факта, че не разполага с НИКАКВИ часове за провеждане на занимания в краен коридор.

Съгласно ,обучението по плуване в дълбок басейн започва в краен коридор, до стената на басейна, под непрекъснат контрол на инструктора или треньора. Поради липсата на малък басейн двата клуба провеждат началното обучение с децата съответно в коридор “0” за спортен клуб „Пирин“ и “9” за спортен клуб „GD Sport”. Тъй като децата са на възраст от 5 до 10 години, е необходимо те да бъдат придружавани до плувния басейн от своите родители. По обясними причини, единственото време, което родителите могат да отделят ,и децата са свободни, е след 17 ч., но именно тогава на спортен клуб „GD Sport” са му предоставени 6 часа седмично спрямо 24 часа на спортен клуб “Пирин” или 3 групи за СК„GD Sport” и 12 групи за СК „Пирин“ съответно. За възникналата ситуация изпратихме жалба на 01.02.20016 г. до г-н Кмета и Председателя на Общински съвет- Благоевград, с която описахме проблема и предложихме децата от двата плувни клуба да имат равен достъп до плувните коридори, но за съжаление неодобрението в отговора на г-жа Шопова не бяха изложени конкретни мотиви и причини . Тук искаме да добавим, че ситуацията се усложнява и от факта, че управителят на спортния комплекс г-жа Атанасова, е пряко свързана с ПК „Пирин“ като дългогодишен негов председател и треньор.
В следствие на гореописаните факти се създават предпоставки за неравнопоставеност при ползването на басейна от двата плувни клуба, като необосновано се дава предимство на ПК „Пирин“, дейността на СК „GD Sport” силно се ограничава, тъй като става много ясно в кой клуб ще предпочетат родителите да водят своите деца, накланя в тяхна полза избора на желаещите да спортуват. Считаме ,че обектите за спорт се създават за да спортуват децата на Благоевград ,и не следва да зависи дали Управителят е от даден клуб. Нека се направи справка за предходните години за посещаемост на децата в клубовете.
Искаме да подчертаем, че съгласно Правилник за организация и управление на бюджетна дейност „Спортни имоти“- Благоевград, чл. 9, ал.3 „управителят на БД “Спортни имоти” – организира и ръководи цялостната дейност в съответствие с действащата нормативна наредба и „съгласувано с Кмета на Община Благоевград, Комисията за децата, спорта, младежта и туризма и Комисията по икономика и приватизация към Общински съвет – Благоевград, определят правила за използването на имотите със спортно и друго предназначение“ , като съгласно чл. 15, ал. 2 „преди утвърждаването на правилата по чл. 9 ал. 3 управителят се допитва до председателите на сдруженията на спортните клубове“.
За информация, това изискване на горецитирания Правилник беше спазено при ползването на 25 м. плувен басейн, като управителят на БД „Спортни имоти“ беше разпределил по равно достъпа до басейна. Също така практиката в други Общини, като Сандански и Велинград например, показва, че клубовете ползват базите равноправно.
Тази година СК „GD Sport” навършва 15 год. от създаването си и с гордост можем да заявим, че имаме своите значими успехи както на Държавни шампионати, така и на международно ниво. Клубът е създал Балкански шампион и вице- шампион по триатлон, клубът има участници на световни, и европейски първенства, ежегодно има своите държавни първенци и медалисти по плуване, триатлон и водно спасяване. За девета поредна година СК „GD Sport” популяризира плуването в училищата, реализирайки Програмата „ Научи се да плуваш „ на Министерството на младежта и спорта. Със своята дейност СК “GD Sport” е доказал, че допринася за правилното развитие на децата, както физически, така и нравствено, и се надява, че това ще продължи въпреки възникналите проблеми.
Имайки предвид горното смятаме, че действията на управителя на спортния комплекс водят до неравнопоставеност в използването на плувния басейн, като не са спазени изискванията на Правилник за организация и управление на бюджетна дейност „Спортни имоти“- Благоевград за определяне на правилата за използване спортните имоти. Смятаме, че с графика, който сме предложили, не ощетяваме дейността на ПК „Пирин“, като в същото време даваме по-голям достъп на децата до заниманията по плуване.
Надяваме се, че ще вземете предвид изложените факти и ще съдействате за разрешаване на възникналия проблем, като одобрите приложения график- Приложение №2, който е одобрен от треньорите и родителите на децата, спортуващи в СК „GD Sport”,видно от приложената подписка.

Кметът на Благоевград Атанас Камбитов осъди строго появата на децата от СК „GD Sport” на сесията, като заяви, че не бива децата да се използват като средство в лични спорове между треньорките.
Припомняме, обаче че преди около година децата от другият клуб „Пирин“ също бяха доведени в залата, след като общински съветници тогава се появиха в материал на „Господари на ефира“ и разкритикуваха процедурата и нарушенията във връзка с изграждането на басейна. Тогава тяхната поява не бе критикувана нито от кмета, нито от председателя на общински съвет, въпреки че появата на децата също бе вероятно средство за противопоставяне на интереси. Треньорката на „Пирин“ – Валя Атанасова, която тогава доведе децата в залата, по-късно стана управител на плувния басейн, който днес отново стана повод на дискусията.
Валя Атанасова
Юни 2015 година, Валя Атанасова на сесия на ОбС

мин.година
Децата на плувен клуб „Пирин” на сесия на ОбС през юни 2015 година

Comments

comments