„Живот в асфалта“: Трева проби прясно ремонтирани улици в Първомай. Кой е изпълнителят?

Трева проби асфалта на прясно ремонтиран път в петричкото село Първомай. Настилката е положена преди двадесет дни, съобщават хора от селото. 

„За всеки брат по една  обособена позиция“: Изпълнители на две от позициите на поръчката се оказват двама братя,  собственици на 2  благоевградски фирми с богата история в обществените поръчки, на територията на община  Петрич.  

„Зарадвахме се много, когато видяхме машините. Почнахме да си задаваме въпроси, когато видяхме тънкия слой – като икономисано масло върху филия в гладни години. Оказахме се прави – тревата победи асфалта“, пишат  жителите на Първомай. Улицата е “ Яне Сандански“ и ремонта и завършил на 11 април т.г., обясняват още хората.

Към днешна дата, хората се шегуват, че „жаждата за живот“ на растенията се оказала по-силна от тъничкия слой асфалт, с който се опитали, да ги заблудят за пореден път.

Припомняме, че миналата година през май, в разгара на кампанията за Европейските избори,  кметът на община Петрич – Димитър Бръчков съобщи по време на празника на селото добра новина.

Той  обяви, че община Петрич е защитила проекта по Програмата за развитие на селските райони. Съгласно критериите е било допустимо да се кандидатства за село Първомай, което е единственото в региона с население над 2500 души. Другият важен критерий за одобрение е поне една от улиците, която ще се благоустрои, да се свързва с републиканската пътна мрежа. Според изготвения и одобрен за финансиране проект ще бъде положен нов асфалт от близо 20 000 квадратни метра и изградени над 8000 квадратни метра нови тротоари на три улици в селото. Това са ул. „Яне Сандански“ /6925 квадратни метра нов асфалт и 4250 квадратни метра тротоари/, ул. „Опълченска“ /4405 кв. м нов асфалт и 1642 кв. м тротоари/ и ул. „Хоризонт“ /8100 кв. м нов асфалт и 2550 кв. м тротоари/.

Общо за тяхното благоустрояване се отпуснаха 1 440 000 лева, които са 100 % безвъзмездно финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

Хората в Първомай обаче, трябваше да изчакат близо година, за да се радват на  асфалтираните улици и те проявиха търпение. За съжаление, радостта им се оказа кратка, само няколко дни след полагане на асфалта, некачествената работа и спестения материал „дадоха резултат“.

Те забелязали, още докато  текли ремонтните дейности, че  се полага съвсем тънък слой асфалт и започнали, да задават въпроси, но никой не им обърнал внимание.

Първомайци са  изненадани и това, че тротоарите също били асфалтирани, вместо да се направят както другаде с плочки или павета. Крайният резултат от свършената работа е повече от срамен, коментират хората в селото. И питат, кога някой ще потърси сметка на изпълнителя.

“ Няма как, кметът Бръчков да не знае какво се случва, това би означавало, че не се интересува, как се разходва милион и половина от фирмата, на която е възложил поръчката. Нещо повече, на тази улица живее и председателя на ОбС-Петрич Георги Тренчев, защо той не реагира, защо не сезира кмета? Очевидно е, че асфалта се напука, няма отводняване, дупки се появиха на 3-тия ден. Защо се допуска това безобразие?“, питат хората и допълват, че най-голямата локва се образува именно пред къщата на Тренчев, но той нехае.

Нашата проверка показа, че поръчката за „реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция и рехабилитация на улица „Хоризонт“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата; Обособена позиция № 2 – Реконструкция и рехабилитация на улица „Опълченска“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата; Обособена позиция № 3 – Реконструкция и рехабилитация на улица „Яне Сандански“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата“ е проведена още миналата година, а на 29 септември е избран изпълнител.  Стойността на ремонта е 1 133 150.90  лв. без ДДС, включваща 3 обособени позиции за три улици.

В предмета на поръчката, по обособена позици 3, за ул. „Яне Сандански“ е описано, че тя включва: „Дължината на улицата по оста на уличното платно от подробна точка № 1 до подробна точка № 44 е 953,03 м, широчината на платното за движение е 6,50 м- две ленти по 3,25 м.С проекта се предвижда отстраняване на 1740м съществуващи бетонови бордюри и 3823м2 тротоарни плочи, направа на нови дъждоприемни шахти, изпълнение на нови бетонови бордюри и тротоарни настилки, полагане на нова асфалтобетонова настилка по пътното платно и направа на нова сигнализация. Подробно са описани дейностите по изпълнение на договора в Техн. спецификация към договора и Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)с ИД 918731.“ 

Тази улица  е струвала 441 329.85  лв. без ДДС, а изпълнител е фирма „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД. Тя е собственост на благоевградските бизнесмени  Стефан Стоев и  Костадин Костов.

Интересна подробност е, че Костов има връзка с друга фирма „Растер Юг“,  където съдружник в момента е брат му , а до 2018 год.  е бил и самият той.  „Растер Юг“ е спечелила другата обособена позиция от същата поръчка, за ул. „Хоризонт“ в с. Първомай.

„Растер Юг“ има спечелени 20 обществени поръчки в община Петрич от 2014 до 2019 година.  Една от най-сериозните е “ Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на вътрешно разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Петрич, включваща 9 бр. улици“ за близо милион и половина лева.

Очевидно, че община Петрич работи доста добре с фирмите на Костови, въпросът е защо не упражнява необходимия контрол при изпълнението им. Така на практика излиза, че докато печелят милиони обществени средства, тези фирми работят в изключителен комфорт и отслабен контрол от страна на общината и кмета Бръчков.

Сега обаче, хората задават въпроси и търсят отговори, които им се дължат по право, защото те са работодател на кмета, а не той на тях и най-малкото, с което може,  да се отблагодари за гласуваното му доверие е честен и открит отговор.

 

 

 

Comments

comments