Глобите за бране на липов цвят достигат 5000лв. в Дупница

Kметът на Община Дупница инж.Методи Чимев издаде заповед, с която се постановява забраната на брането на липов цвят и увреждането на декоративна растителност в зоните за обществено ползване на територията на община Дупница до приключване на цъфтежа. На нарушителите ще им бъдат съставяни актове от 50 до 5000 лева. При ползване на лечебните растения за стопанска дейност в площите, съгласно Закона за лечебните растения, нарушението се наказва с глоба до 5000 лева. При ползване на лечебни растения по начин и със средства, които водят до увреждане на находищата им, глоба до 3000 лева или с имуществена санкция до 5000 лева. За изпълнението на заповедта ще съблюдават РУ на МВР-Дупница и Контролно звено на Община Дупница. Гражданите, които забележат берящи липа, могат да подават сигнали на тел. 0701 5 92 73 или на 0879 523 474.

Comments

comments