„БОЕЦ“: Пеевски отново е недосегаем. Искаме оставката на Спецов! (документи)

Гражданско сдружение БОЕЦ излезе с остра декларация и искане на оставката на директора НАП.

Публикуваме позицията на Сдружението, без редакторска намеса:

„НАП изпра Пеевски!

След изрично настояване, след 8-месечно закъснение БОЕЦ получихме отговор по сигнала ни за къщата на Бойко Борисов в Барселона. И понеже очевидно доста са бързали (поискахме отговор по бърза процедура по чл. 144 от ДОПК), в резултат на нестиковането, в рамките на минути получихме не един, а два сходни, но съвсем различни по съдържание отговора.

В първия отговор (без изходящ номер и дата), подписан от шефа на НАП Румен Спецов, на една страничка по същество, нещата изглеждат съвсем безобидни – да, има сигнал, някаква къща е купена, сега проверяваме метресата, фалшивия съпруг, бащата, родата. Данни няма да дадем, защото законът (каква изненада) защитава тези хора от вашия и всякакъв друг интерес. Стойте настрана и чакайте, агенцията разполага с надеждни механизми за осигуряване на приходи в бюджета…

Не толкова идилично стоят нещата според второто писмо, получено минути след това и подписано от зам.-изпълнителния директор на НАП Георги Димов.

От него става ясно, че по предходен сигнала на БОЕЦ от 02.2020 г.,(по времето на ГЕРБ, Галя Димитрова и Владислав Горанов) на eдно от лицата Йордан Христов – сламения съпруг е извършена ревизия с нулев резултат, а на основното действащо лице Георги Йовчев – бащата на булката приносителят на милионите само „проверка”. Проверката е обичайна практика на НАП да бъде претупан един случай. Проверките могат да бъдат удължавани до безкрайност, резултатите от тях не пораждат задължения, необходимо е и то ако бъде възложено по преценка на висшестоящ, повторно ревизионно производство. За блестящото представяне на задължените лица НАП не си дава труда да информира подателите на сигнала. И двамата са изпрани по класическия начин.

Едва при втория сигнал на БОЕЦ от 05.2021 г., (след встъпване на първият служебен кабинет) на всички замесени в скандала е възложена данъчна ревизия, продължаваща и до момента. Срокът на данъчна ревизия е максимално пет месеца и процедурата не е от особена фактическа сложност. Но ревизиите все още не са приключени (с едно прелюбопитно изключение), а единствената възможност за удължаването им е изрична заповед по правомощие на изпълнителния директор на НАП Румен Спецов до… три години.

Оставяме на страна (засега) очевидното тупкане на топката с времето, в предполагаем опит за оневиняване на лицата и тихомълком издаване на подходящите индулгенции (помните Цветанов, Рашидов, Цацаров…) в по-добро време. Един от мотивите за удължаване на ревизиите е статутът на Георги Йовчев. Очевиден е опитът за спасяване на Йовчев като местно за Испания лице – ако успее да докаже, че е пребиваващ над 183 дни годишно там, той не подлежи на облагане и проверки в България за периода. Самата процедура по доказване може да отнеме години. Така НАП практически отказва да осъществи контрол при случай на особен обществен интерес, при наличие на целия инструментариум, с който (справка от Гранична полиция, ползвани дебитни карти, плащани сметки…) в рамките на дни може да установи статута на лицето.

С писмото си г-н Димов ни уведомява още, че обхватът на ревизиите е разширен с три нови лица, едно от които е Валентин Василев Златев (Чаушев – собственикът на къщата е бивш директор на Лукойл и има общи фирми със Златев). Ще следим с особен интерес и тази ревизия.

Третото допълнително ревизирано лице е… Делян Славчев Пеевски.

Не знаем защо към тази група е прикрепен г-н Пеевски. БОЕЦ не сме изисквали и споменавали името му по тези конкретни сигнали. Срещу него сме внесли други сигнали за пране на пари и корупция до МВР, като по тях вече има образувана проверка в СП, но всички мълчат за това и омертата отново е непробиваема.  Но е факт, че Пеевски, за разлика от всичките останали „сложни” случаи с продължаващи ревизии, е скоростно изревизиран и отново обявен за „най-чистият човек в държавата”. Това се случва в ревизия приключила на 27.11.2021 г., т.е. продължила ШЕСТ МЕСЕЦА след обявяването на 02.06.2021 г. на санкциите по закона „Магнитски“ и след като сайта BIRD.BG разкри през октомври документите от досиеттата „Пандора“ за недекларирани офшорни компании, банкови сметки и дялове на Пеевски.

Всъщност Димов ни казва нещо много повече от Спецов. Дава ни отговор #Кой ръководи НАП все още.  

БОЕЦ настояваме:

 1. За незабавната оставка на Румен Спецов – действие леко, морално и нужно;
 2. Качествено приключване на текущите ревизии от компетентни необременени служители, с каквито вярваме приходната агенция все още разполага;
 3. Повторни ревизии на всички изпрани до момента лица;
 4. Ревизия по реда на чл.133 от ДОПК*, в светлината на разкритията „Магнитски”, досиетата „Пандора“ и сигналите на БОЕЦ  на процеса на превръщането на „момчето с Опела” в най-големия олигарх на Балканския полуостров;

*„чл.133 (1) Задължение за данъци или задължителни осигурителни вноски, определено с влязъл в сила ревизионен акт, който не е бил обжалван по съдебен ред, може да бъде изменено по инициатива на органа по приходите или по молба на ревизираното лице.

(2) Задължението се изменя на следните основания:

 1. когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за установяване на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски, които не са могли да бъдат известни на лицето, съответно органа, издал ревизионния акт … „

Отговорът, който получаваме сега е по сигнал на БОЕЦ, подаден до НАП на 28.05.2021 г. Сигнализирахме НАП заради факти и обстоятелства, водещи до обосновани съмнения за незаконни и укрити доходи, неплатени данъци, финансови и други извършени престъпления от Георги Станков Йовчев, Борислава Георгиева Йовчева, Йордан Христов, Иван Саздов, Бойко Борисов и други български граждани свързани с бившия български премиер, за което е образувано разследване за пране на пари, финансови престъпления, недоказани доходи, укриване на данъци, корупционни връзки  от страна на испанската прокуратура и каталунската антикорупционна полиция по сигнал на БОЕЦ. Сигналът и разследването касаят съмнения за извършени данъчни и финансови престъпления на територията на Република България и Кралство Испания. Предшественик на този сигнал бяха редица други наши сигнали за  „Къщата в Барселона“ – испанската прокуратура, КПКОНПИ, антикорупционната полиция в Каталуния, българската прокуратура. Допълнихме изпратената към каталунските власти информация и изискахме НАП да извърши проверка.

Тук можете да се запознаете с целия текст на сигнала ни, заедно с приложените в него документи: Сигнал към НАП.

Прилагаме пълното съдържание първия отговор от НАП, който беше подписан с електронния подпис на Спецов. Документът обаче нямаше нито посочен изходящ номер, без дата на издаване. Документът ни беше изпратен по електронната поща със заглавие „Примерен образец за отговор“:

ОТНОСНО: подаден сигнал за нарушение на данъчно-осигурителното законодателство.      

Бих искал да Ви благодаря за предоставената на вниманието на Национална агенция за приходите (НАП) информация за извършени нередности и неспазване на данъчното и осигурително законодателство от страна на следните задължени лица:

 • Йордан Христов
 • Борислава Йовчева
 • Иван Сариев
 • Иван Саздов
 • Румен Порожанов
 • Георги Йовчев

Същите лица са описани във Ваш сигнал, постъпил в ЦУ на НАП сигнали от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ с вх. № М-92-00-610/28.05.2021 г. и с вх. № ЕП-04-19-526/31.05.2021 г., препратен от Министерски съвет с вх. № ЕП-03-00-48/31.05.2021 г., и публикации в медиите.

На всички лица са възложени ревизионни производства за установяване на задълженията за данък върху годишната данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ за периода от  01.01.2015 до 31.12.2020 година с изключение на производство на Йордан Христов, което е за установяването на задължения за данък върху годишната данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Към настоящия момент се извършват процесуални действия по събиране на документи и доказателства за правилно определяне на данъчни задължения.

С оглед изясняване статута на лицето Георги Йовчев като местно за Република България и извършените от него разходи и придобивания на имущество и доходи на територията на Испания, считано от 08.11.2021 година е образувана административна процедура за обмен на информация между компетентните органи на Република България и  Кралство Испания, поради което на основание чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК производството е спряно. Към настоящия момент отговор по направеното запитване не е получен.

Агенцията разполага с надеждни механизми и практики за повишаване на фискалната дисциплина и осигуряване на достатъчно приходи в бюджета. Независимо от това, с осъществяването на обществен контрол, ползите от дейността на НАП ще бъдат още по-осезаеми. 

Уверявам Ви, че споделената от Вас информация е важна за НАП, и че са  предприети съответните действия по компетентност, за което ще бъдете уведомен допълнително след приключването им.

Конкретните резултати от предприетите действия представляват данъчна и осигурителна информация съгласно чл.72, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и могат да Ви бъдат предоставени въз основа на писмено съгласие на задълженото лице или с акт на съда при спазване на изискванията на чл. 74, ал. 2 от ДОПК“.

Донякъде този отговор е удовлетворяващ.

Няколко минути след получаването му обаче получихме втори отговор отново от НАП отново във връзка с подадения от нас сигнал. В двата документа има сериозна разлика.

Прилагаме и пълния текст на втория отговор:

ОТНОСНО: Получена жалба с вх. № М-92-00-610/17.01.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРГИЕВ,

Във връзка с Ваша жалба за бавност, постъпила в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-92-00-610/17.01.2022 г., Ви уведомявам следното:

При проверка в информационните системи на НАП се установи, че спрямо ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ” с ЕИК 176949776 няма образувано текущо производство съгласно разпоредбите на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно чл. 144, ал. 3 от ДОПК „когато органът по приходите или публичният изпълнител не изпълнява задълженията си в установените срокове, задълженото лице има право да подаде жалба за бавност до горестоящия административен орган. Горестоящият орган се произнася в тридневен срок и дава задължителни указания на органа по приходите“. ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ не се явява задължено лице – страна в производство, поради което постъпилата жалба не може да бъде разглеждана по реда на чл. 144, ал. 3 от ДОПК.

Допълнително Ви уведомявам относно Ваши сигнали, постъпили в ЦУ на НАП с вх. № М-92-00-610/28.05.2021 г. и с вх. № ЕП-04-19-526/31.05.2021 г., за следното:

По повод на предходен Ваш сигнал с вх. № М-92-00-241/27.02.2020 г., с идентично съдържание, са възложени контролни производства от съответните компетентни териториални дирекции на НАП за посочените данъчни нарушения със срок за установяване съгласно разпоредбите на чл. 109 от ДОПК, а именно:

 • извършена е проверка за установяване на факти и обстоятелства на ГЕОРГИ СТАНКОВ ЙОВЧЕВ за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2019 г., приключила с протоколи с №№ П-22000120048374-073-001/21.05.2021 г. и П-22000121092907-073-001/13.07.2021 г.;
 • извършена е ревизия на ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ за установяване на задължения по ЗДДФЛ за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2019 г., за което е издаден ревизионен акт № Р-22221720002203-091-001/11.01.2021 г., с който не са установени допълнителни задължения;
 • извършена е ревизия на „СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО“ АД с ЕИК 102850151 за установяване на задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за периода 01.03.2017 г. – 31.03.2020 г., по Закона по корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2019 г., по Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за периода 01.03.2017 г. – 31.03.2020 г., по Кодекса за социално осигуряване (КСО) за периода 01.03.2017 г. – 31.03.2020 г., по Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) за периода 03.2017 г. – 31.03.2020 г., за което е издаден ревизионен акт № Р-02000220002303-091-001/21.01.2021 г. Дружеството има предходна ревизия за установяване на задължения по ЗДДС за периода 01.01.2014 г. – 28.02.2017 г., по ЗКПО за периода  01.01.2014 г. – 31.12.2015 г., по ЗДДФЛ, по КСО и по ЗЗО за периода 01.01.2014 г. – 28.02.2017 г., за което е издаден ревизионен акт № Р-02000217001834-091-001/09.11.2017 г. С ревизионните актове са установени допълнителни задължения непопадащи в обхвата на разпоредбите на чл. 93 от Наказателния кодекс.

Информирам Ви, че във връзка с идентични Ваши сигнали с вх. № М-92-00-610/28.05.2021 г. и вх. № ЕП-04-19-526/31.05.2021 г. са преприети контролни действия от ТД на НАП София, спрямо задължените лица:

 – възложена е ревизия на ГЕОРГИ СТАНКОВ ЙОВЧЕВ за установяване на задължения по ЗДДФЛ за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2020 г., която не е приключила към настоящия момент;  

– възложена е ревизия на ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ за установяване на задължения по ЗДДФЛ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., която не е приключила към настоящия момент;  

– възложена е ревизия на БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА за установяване на задължения по ЗДДФЛ за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2020 г., която не е приключила към настоящия момент;  

– възложена е ревизия на СИЛВИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА за установяване на задължения по ЗДДФЛ за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2020 г., която не е приключила към настоящия момент;  

– възложена е ревизия на АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ЧАУШЕВ за установяване на задължения по ЗДДФЛ за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2020 г., която не е приключила към настоящия момент;  

– възложена е ревизия на ЯНА АСЕНОВА ГОРАНОВА за установяване на задължения по ЗДДФЛ за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2020 г., която не е приключила към настоящия момент;  

– възложена е ревизия на ИВАН ГРИГОРОВ САЗДОВ за установяване на задължения по ЗДДФЛ за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2020 г., която не е приключила към настоящия момент;

– възложена е ревизия на ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ за установяване на задължения по ЗДДФЛ за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2020 г., която не е приключила към настоящия момент;

– извършена е ревизия на ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ за установяване на задължения по ЗДДФЛ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., за което е издаден РА № Р-22221421003286-091-001/23.11.2021 г., с който не са установени допълнителни задължения.

Протоколите и актовете издадени от НАП съдържат данъчна и осигурителна информация съгласно чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и същите могат да Ви бъдат предоставени при изпълнение на разпоредбите на:

 • чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК – въз основа на представено писмено съгласие на лицето, за което се отнася информацията;
 • чл. 75 от ДОПК – въз основа на мотивирано определение на съда.

Относно текущите ревизионни производства, Ви информирам, че в ДОПК и Закона за Националната агенция за приходите са регламентирани и строго разграничени компетентностите на органите по приходите, изпълняващи различни функции в агенцията. Да изразява становище относно правоотношения, които са предмет на висящо ревизионно производство, не е в правомощията на изпълнителният директор на НАП, респективно на зам. изпълнителния директор на НАП, и би представлявало недопустимо вмешателство в сферата на компетентност на органа по приходите, извършващ ревизията. Същият на основание чл. 4 от ДОПК следва да осъществи производството самостоятелно и независимо в рамките на своите функционални компетентности.

В този аспект, не е от компетентността на изпълнителният директор на НАП, респективно на зам. изпълнителния директор на НАП, да се произнася по законосъобразността на административно производство, нито когато същото е висящо, нито когато същото е приключило със съответния акт на компетентния орган“.

Документът е подписан с електронния подпис на заместник-изпълнителния директор на НАП Георги Димов.

Става ясно, че НАП, ръководена тогава от Галя Димитрова, не е установила никакви данни за финансови или данъчни нарушения, извършени от Георги Йончев – бащата на „булката“ Борислава Йончева, която живее в къщата в Барселона, за която се твърди, че е купена от Бойко Борисов чрез подставени лица. Извършена е ревизия на Йордан Христов – съпругът на булката, като не са установени задължение. Тоест Христов е изпран напълно.

Виждаме какво е извършено от НАП по сигнала ни от 2021 година, подаден след идването на първото служебно правителство на Радев, откогато НАП вече се ръководи от Спецов.

Възложена е ревизия на Георги Йовчев за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2020 г. Не се споменава обаче да е изискана информация от испанските власти. Ревизия е образувана и спрямо Борислава Христова (тоест „булката“ Йовчева“, Силвия Николова, Александър Чаушев, Яна Горанов, Иван Саздов и – забележете – Валентин Златев като тя е за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2020 г., освен при Йордан Христов, който е проверен само за 2020 г. Тези ревизии обаче не са приключили.

Има една-единствена ревизия по нашия сигнал, която обаче е приключила. Става дума за Делян Славчев Пеевски. Това е много интересно, защото той не е включен в конкретния сигнал на БОЕЦ за „Къщата в Барселона“, но НАП държат да ни уведомят, че той е чист. Проверка е за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., като изрично се посочва, че не са установени допълнителни задължения. За предишните периоди той вече е изпран от Галя Димитров и ГЕРБ. 

Питаме за „Къщата в Барселона“, НАП ни отговарят, че Пеевски е чист като сълза. Г-н Георги Димов, зам.-изпълнителен директор на НАП ни уведомява, че буквално десет дни след последните избори – на 23.11.2021 г., когато на власт е все още второто служебно правителство, а Кирил Петков е в преговори за редовен кабинет е приключена проверката, издаден е ревизионен акт на Пеевски, с който акт не са установени нередност.

НАП изпра Пеевски!

БОЕЦ твърдим, че санкциите срещу Пеевски по „Магнитски“, разкритията за него по „Пандора пейпърс“ и данни в сигналите на БОЕЦ  изцяло противоречат на констатацията на НАП. Данните в „Пандора пейпърс“ показват, че Пеевски не е представил данни за дялове във фирми в размер на над 100 000 долара в своите данъчни декларации и е укрил данни за собствеността си в три офшорни компании.

След получаване на отговора по сигнала ни, БОЕЦ се свързахме отново със Спецов, за да разберем дали в проверката на Пеевски взети ли са предвид санкциите по „Магнитски“, информацията от тях, както и информацията в „Пандора пейпърс“. Г-н Спецов потвърди, че всички данни са взети предвид.

БОЕЦ се свързахме и със сайта Bird.bg, публикували разкритията по „Пандора пейпърс“, за да разберем дали НАП са изискали документите по разследването от тях. Атанас Чобанов заяви пред БОЕЦ, че НАП не са поискали никаква информация от Bird.bg.

Големият въпрос, който задаваме от БОЕЦ е следния: означава ли това, че сме свидетели на нова порция от същото, което наблюдавахме години наред – Пеевски винаги е недосегаем и винаги е чист като сълза? През годините Пеевски е бил изпиран от българската прокуратура и от КПКОНПИ на Гешев, Цацаров и Пламен Георгиев след сигнали на БОЕЦ. Галя Димитрова, Владислав Горанов, Бойко Борисов и техните институции през годините също изпираха Пеевски – не откриваха нищо неправомерно и притеснително около неговото внезапно превръщане от собственик на стар „Опел“ в милионер.

Поредното изпиране на Пеевски идва от НАП. Това ли е новата-стара пералня? Ще искаме от НАП отговори.

Очакваме да разберем какъв ще е изходът от останалите ревизии, образувани по сигнала ни за „Къщата в Барселона“.

Считаме обаче, че г-н Спецов не може да продължава да заема поста изпълнителен директор на НАП. Смятаме също, че новите управляващи трябва да осъзнаят, че къртиците, поставени от Борисов и Пеевски на ключови места в институциите – от главен прокурор, до шефове на агенции, държавни предприятия и т.н, са опасни, да ги отстранят и на тяхно място да назначат с прозрачни конкурси  честни хора, чрез които институциите да заработят.

Приемаме отговора по сигнала ни като като знак, че в НАП зависимостите продължават именно чрез такива къртици, инсталирани от бившата власт. Пеевски остава недосегаем за властта!

Очакваме прокуратурата да изиска сваляне на имунитета на Пеевски, очакваме нова проверка за собствеността на Пеевски, скритите доходи, невнесените данъци, пране на пари и корупция!

Продължаваме да изискваме среща с министъра на финансите Асен Василев, който устойчиво отказва среща с нас, за да представим сигналите си за финансови престъпления и измами за десетки милиони и престъпни схеми свързани с ръководството на НАП.

Междувременно припомняме, че девет месеца няма резултат от проверката на шефа на НАП Румен Спецов.

Налага се БОЕЦ отново да свършим работата на тези, които я вършат безкрайно с нашите данъци.

Какви са фактите:

През 2016 г. Румен Спецов в хода на данъчна ревизия прехвърля фирмата си на малоимотно лице, вследствие на което резултатът от ревизията – над един милион данъчни задължения е вменен на лице,нямащо никакво имущество и не развиващо никакъв „бизнес“ освен покупките на подобни фирми. Нещо повече, обичайна практика е въпросните лица не само да не плащат, а да получават по няколкостотин лева за придобивката.

Румен Спецов добре е знаел какъв ще бъде резултатът от ревизията и затова скоростно със стартиране на ревизията продава дружеството и се озовава на тихо топло място в чужбина (по подобие на един друг бушон-консул).

Защо Румен Спецов се оказва в Дубай? Ключът към загадката е в чл.19 от ДОПК:

„Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 63 от 2017 г., в сила от 4.08.2017 г.) (1) Който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2 укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски, отговаря за непогасеното задължение.

(Доп. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) Управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2 носи отговорност за непогасените задължения на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2, когато недобросъвестно извърши едно от следните действия, в резултат на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са погасени задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски:

 1. извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество, включително предприятието, на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните;
 2. извърши действия, свързани с обременяване с тежести на имуществото на задълженото юридическо лице за обезпечаване на чужд дълг и то бъде осребрено в полза на третото лице.“

Накратко, който е продал фирмата си носи отговорност за впоследствие при ревизия установени задължения на дружество под неговото ръководство.

По онова време все още не е ясно дали текстът дава възможност за преследване на дееца за деяния преди влизане в сила на закона и доста хора намират спасение по екзотични дестинации. Още повече НАП моментално започва да завежда точно такива дела. Но странно защо НАП не се занимава с фирмата на данъчния шеф, странно защо не уведомява и прокуратурата каквото задължение има при констатиране на задължения в особено големи размери.

Резултатът според държавните органи към момента е перфектното престъпление – данъчни, прокуратура и министър кършат ръце – ама той миличкият не е извършил нищо нередно, а един друг химерен ня#кой е лошият…  И по ирония на съдбата, самият Румен Спецов в момента търси милиона практически сам от себе си.

БОЕЦ напомняме:

 • на приходната агенция, че по актуалния текст на чл.19 от ДОПК може да заведе дело (каквито има стотици) срещу Румен Спецов за продажба на фирмата му със задължения и преди 04.08.2017г.
 • че фактическият състав на данъчното престъпление е в особено големи размери и все още е в обхвата на прокуратурата.
 • че дори Румен Спецов да е формално чист, въпросът има и морална страна, която никакви предъвкани и потулени с годините проверки не могат да изперат.

Напомняме още, че БОЕЦ винаги си водим битките до край! Само преди дни разкрихме, че за 2021г. в НАП са си раздали 32 000 000 лв за „допълнително материално стимулиране за постигнати резултати“. Сега виждаме и резултата – Пеевски отново е недосегаем и няма как да приемем това. Вярваме, че промяната е възможна, като задължително условие е гражданската активност, контрол и натиск. Реални действия от страна на упралвяващото мнозинство, спешни законодателн и промени  и бърза смяна на корумпираните и зависими маринетки на мафията, които прикриват техните престъпления – от Гешев до всички държавни институции и на всички нива. Няма как да се борим с корупцията,  без да се изправим срещу корумпираните.

БОЕЦ ще заявим отново срещи с Кирил Петков и Асен Василев по тази и другите важни за гражданското общество теми.

Битката продължава!

Comments

comments