Административен съд потвърди финансова корекция от 120 000 лв. на Община Благоевград за обществената поръчка за ул. „Листопад“

Община Благоевград е с наложена финансова корекция за близо 120 000 лв. за наскоро откритата ул. „Листопад“ в кв. „Освобождение“. Причината е нередности при обществената поръчка, проведена на финала на управлението на кметския екип на Румен Томов. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, като първата е за изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни и авторски надзор), а втората – за  изпълнение на строително-ремонтни работи по изместване на захранващ водопровод. Общата стойност на проекта по ОП „Региони в растеж“ е  1 276 590.99 лева, от които европейско финансиране в размер на 1 085 102.34 лева и национално съфинансиране 191 488.65 лева. Поръчката е спечелена и за двете позиции от ДЗЗД „ВТ Листопад 2020“ с участието на благоевградската фирма „ВИП Трейд енд билд“ на тотомилионера Николай Динков-Нинджата. Договорите са подписани на 28 май 2021 г. от тогавашния вр.и.д. кмет Ясен Попвасилев. Една година след това постъпва сигнал за нередност при провеждане на обществената поръчка – незаконосъобразни изисквания в документацията към техническото предложение и незаконосъобразен критерий за подбор на технически и професионални способности.

Зам. министърът на МРРБ, който е ръководител на УО на ОПРР, информира настоящия кмет на община Благоевград Илко Стоянов, който от своя страна прави възражение. С решение от 29.08.2022 г. зам. министърът на МРРБ определя финансова корекция от 10%  върху стойността на договора, която е в размер на 119 894.68 лв. с ДДС. От Община Благоевград оспорват решението пред Административен съд. След разглеждане на жалбата и събраните доказателства съдия Иван Шекерлийски оставя в сила решението за финансова корекция и осъжда общината да изплати на МРРБ сумата от 11 334.84 лв. за сторените съдебни разноски, които всъщност са дадени за хонорара на адвоката, представлявал министерството на делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

Comments

comments