ЮЗУ ще бъде домакин на международна конференция за квалификация и кариерно израстване на преподавателите

Международна конференция „Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище“ ще се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“ на 26 и 27 септември 2014 година от 10 часа в Заседателна зала 114, Учебен корпус № 1. Конференцията е по проект „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (Благоевград) – инвестиция за бъдещето“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се организира под патронажа на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д.н. Иван Мирчев и със съдействието на Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“.

В конференцията ще участват преподаватели от България, Русия, Македония и Полша.

Comments

comments