ЮЗУ „Неофит Рилски“ – домакин на Пети Симпозиум на Изследователска група „Музика и танц в Югоизточна Европа“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград бе домакин на Петия симпозиум на Изследователската група „Музика и танц в Югоизточна Европа“ на Международния съвет за традиционна музика (ICTM) към ЮНЕСКО. В конференцията се включиха изследователи и практици от 15 държави ( 3 континента). Активно участие взеха ръководителите и представители на катедри „Хореография“ и „Телевизионно, театрално и киноизкуство“.
Културната програма включваше концерти, уъркшопи, прожекции на филми, изложба, вечер на българската етномузикология, джемсешъни и запознаване с културното наследство на Югозападна България. Презентациите в програмата на Симпозиума се фокусираха върху три теми: „Музика и танц в Югоизточна Европа в периода след 1989 година“, „Представяне на музика и танц в аудио-визуални етнографии в Югоизточна Европа“ и “Мит, ритуал и интерпретации на музика и танц на Югоизточна Европа”.
Организатори на симпозиума са Катедра „Музика“ към Факултет по изкуствата на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Научният форум и културната програма са посветени на 40-годишнината на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Важна подкрепа и съдействие за организацията на симпозиума оказа Националният комитет на България към ICTM. Партньори на симпозиума бяха Институт за изследване на изкуствата – БАН, Българско национално радио – Радио Благоевград, Фондация „Цвятко Благоев“.

Comments

comments