ЮЗДП-Благоевград с нови заместник-директори от днес

От днес Югозападното държавно предприятие има нови заместник-директори – инж. Антоанета Дивилска и инж. Димитър Димитров. Със заповед на директора инж. Дамян Дамянов двамата стават част от управленския екип на ЮЗДП. Антоанета Дивилска е магистър по горско стопанско от Лесотехническия университет – София. Има 25-годишен професионален опит в системата на горите. Започва работа през 1989 г. като плановик в горскостопански комбинат „Парангалица” ЕАД. От 1992 г. до момента работи в РДГ – Благоевград, като последователно е заемала различни позиции – главен специалист, експерт по залесяване и по горска икономика. От 2009 г. е зам.-директор на РДГ – Благоевград. Има редица следдипломни квалификации. Член на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България. Димитър Димитров е завършил Лесотехническия университет – София, образователна степен магистър по горско стопанство. Има 28-годишен професионален опит в системата на горите. Започва работа през 1987 г. в „ДГС Благоевград” като технолог по дърводобива и началник участък. След това е експерт в Лесозащитна станция – София, зам.-директор на РДГ – Благоевград и директор на фирма „Парангалица”. От 2011 до 2012 г. е директор на „ДГС Дупница”. Последната заемана от него позиция е главен експерт в Централното управление на Югозападното държавно предприятие.

Comments

comments