ЮЗДП анулира договора на фирмата, извършваща дърводобив в Беласица

Югозападното държавно предприятие прекрати договора с фирмата, извършваща дърводобив в планината Беласица, на територията на „Държавно горско стопанство Петрич”. До това решение се стигна след като допълнителната проверка и оглед на обекта, извършени от служители на ЮЗДП и РДГ Благоевград, потвърдиха незаконна сеч на 57 кестенови дървета.
Стана ясно, че общият обем на неправомерно добитата дървесина е в размер на 57 кубически метра, от които 49 куб. метра е едра строителна дървесина. От регионалната дирекция служители са съставили актове на лицензирания лесовъд на дърводобивната фирма и на горския надзирател от „ДГС Петрич” за недостатъчно упражнен контрол и допуснато нарушение на дисциплината на ползване. Материалите по случая ще бъдат предадени на петричката Районната прокуратура.

Comments

comments