Югозападното държавно предприятие залеси 1500 дка площ

695 000 фиданки на площ от 1500 декара са засадени. Това стана ясно междувременно след като приключи пролетната кампания в Югозападното държавно предприятие.
Залесяването се проведе в 20 териториални поделения на предприятието в областите Благоевград, Кюстендил, София град и Софийска. Над 70% от създадените нови гори са предимно неотложни залесявания, насочени към възстановяване на терени, освободени след пожар и други вредни природни въздействия.
По-големи залесявания на площ над 100 дка бяха направени в държавните ловни стопанства „Осогово” – Кюстендил и „Дикчан” – с. Сатовча и в държавните горски стопанства в Гоце Делчев, Гърмен, Елешница, Места, Пирдоп и София. След края на лятото ще бъдат залесени още 320 дка с тополови култури. Извършено е и предвиденото пролетно попълване на новосъздадени горски култури на площ от 286 декара. Общо 1 730 души се включиха в над 20 съвместни инициативи за залесяване с доброволен труд на територията на Югозападното държавно предприятие. В рамките на доброволческите кампании са засадени 21 000 фиданки, предоставени безвъзмездно от ЮЗДП, на площ от 82 дка. Освен всичко предприятието дари още 2 270 дръвчета за залесяване с екологична цел на детски градини, училища, читалища, болници и манастири и др.

Comments

comments