Югозападният университет „Неофит Рилски“ договаря сътрудничество с Варшавския университет и Института за правни изследвания на Полската академия на науките

Преподаватели от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” бяха на работно посещение във Варшава. В състава на делегацията бяха включени деканът на факултета проф. Габриела Белова, зам.-деканът и ръководител на проекта доц. д-р Николай Марин, проф. Стефка Наумова, гл. ас. д-р Анна Христова, ас. д-р Йосиф Кочев и ас. д-р Вероника Стоилова. Посещението в Полша беше свързано с изпълнението на планираните дейности по проект „ Председателството на Съвета на ЕС през 2018г: европейското предизвикателство за България“.
На работни срещи с ръководството на Института за правни изследвания на Полската академия на науките, с учени и докторанти от Факултета по право и администрация на Варшавския университет, както и с ръководството на Института за приложни социални науки към Варшавския университет бе проучен опитът на полското председателство (юли-декември 2011) в дейността на основните институции на ЕС, както и ролята на Доналд Туск като председател на Европейския съвет.
Едновременно с това бяха договорени нови форми за сътрудничество в областта на Еразъм +, обмен на научна информация, организирането на съвместни конференции и други научни прояви.
По покана на проф. Т. Гиаро – декан на Факултета по право и администрация на Варшавския университет проф. д-р Стефка Наумова от ИДП-БАН ( защитила докторат във Варшавския университет), изнесе лекция на тема „Влиянието на идеите на Леон Петражицки в развитието на социология на правото в България”. Съпоставяйки творчеството на световно признатия учен Леон Петражицки и големия български юрист и основател на социологията на правото в България проф. Стефан Бобчев, проф. Наумова очерта новите тенденции в развитието на правото в Република България, в контекста на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз.
На срещата с ръководството на Факултета по право и администрация на Варшавския университет ръководителят на проекта доц. д-р Николай Марин представи основните параметри на проекта и очакваните резултати. Задълбочено и аргументирано очерта важността на сътрудничеството между Полша и България в областта на правните и социалните науки, на ролята на учените при определяне приоритетите и насоките на ЕС.

Comments

comments