Югозападният университет „Неофит Рилски“ организира семинар за начални учители

Факултетът по педагогика при Югозападен университет „Неофит Рилски“ съвместно със Сдружението на началните учители в област Благоевград и Регионално управление на образованието – Благоевград организират семинар за учители в началния етап на основното образование във връзка с въвеждането на новите учебни програми в първи клас. Тематичната насоченост на семинара е свързана с въвеждането на модули от учебния предмет Технологии и предприемачество и прилагането на новата учебна програма по Български език и литература в първи клас. Форумът ще се проведе на 9.09.2016 г. (петък) от 10:00 часа в Аулата на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Comments

comments