Югозападният университет „Неофит Рилски“ сваля такси за обучение

Югозападният университет „Неофит Рилски“ драстично намали таксите си за паралелно обучение. Тези нови такси ще бъдат в сила от началото на предстоящата учебна 2016/2017 г. за студентите, които пожелаят да се обучават и по друга специалност в университета извън тази, по която са приети. Таксите за отделните специалности ще бъдат намалени с над 50%.

Comments

comments