Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще си сътрудничи с университета „Александър Джовани“

Ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ доц. д-р Борислав Юруков и ректорът на университета „Александър Джовани“ в Елбасан, Албания проф. д-р Скендер Топи подписаха междуинституционално споразумение за сътрудничество между двете висши училища в областта на науката и образованието.
По време на срещата, която се проведе в Югозападния университет, двете страни обсъдиха възможности за провеждане на съвместни научноизследователски дейности, осъществяване на академична мобилност, участие в семинари и конференции.
Първата стъпка за сътрудничество между двете институции е партньорство по програма „Еразъм +“, която предоставя възможност за мобилност на студенти, преподаватели и докторанти. Крайният срок за кандидатстване по програмата е 2 февруари 2017 година.

Comments

comments