Юбилейна научна конференция „Култура, памет идентичност“

Международна научна конференция на тема „Култура-памет-идентичност“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“- Благоевград. Научният форум бе посветен на 20-годишнината от основаното на Катедра „Културология“ и 40-годишнината от основаването на Югозападен университет „Неофит Рилски“.
Форумът откри зам.-ректорът на Университета доц. д-р Георги Апостолов. В своето слово доц. д-р Апостолов подчерта значението на културата в създаването и съхранението на националната памет и българската идентичност.
В конференцията взеха участие учени от България, Гърция, Румъния, Молдова, Албания. Участниците в конференцията заседаваха заедно, но докладите им бяха обособени в четири секции в зависимост от областта, в която работят, а именно: Културно –историческа памет, религия, идентичност, Култура, медии, образование, Културно наследство и културен туризъм, Традиция, памет, изкуство.
Сред присъстващите бяха деканът на Факултета по изкуствата проф. д.изк.н. Йордан Гошев, зам.-деканът на Факултета по изкуствата проф. д.н.к. Васил Марков, ръководителят на катедра „Културология“ доц. д-р Татяна Шопова, основателите на катедрата и първи преподаватели проф. Валентин Ангелов, проф. Надежда Драгова и проф. Костадин Динчев.
Организатори на конференцията са Катедрата по Културология при ЮЗУ „Неофит Рилски” с подкрепата на Факултета по изкуствата на Югозападния университет и Съюза на учените в България – клон Благоевград.

Comments

comments