Шест огнища на Заразен нодуларен дерматит в областите Стара Загора и Хасково

Екипи от Областните дирекции по безопасност на храните в Стара Загора и Хасково извършват дезинсекция около животновъдните обекти в констатираните огнища на заболяването Заразен нодуларен дерматит (Lumpy skin disease). Целта е да се намали максимално популацията от кръвосмучещи насекоми, които са главен преносител на заразата.Към този момент са отчетени шест епизоотични огнища на болестта посочени по горе области на страната. Съмнения за наличие на болестта има в село Добри дол, общ. Първомай, област Пловдив и село Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора. Пробите са взети и в момента се изследват.
В южната част на страната е създадена рестриктивна зона, включваща цялата територията на административна област Бургас, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Благоевград, Кюстендил, Перник, Област София и София град, където е наложена забрана за всякакви движения на едри преживни животни и продукти от тях. Изключения се правят само за едри преживни, предназначени за клане и след специално разрешение от Централно управление на БАБХ.
Ежедневно се извършват клинични прегледи на всички стада от крави в общините с констатирани огнища, а да пъти седмично се провеждат клинични прегледи на всички стада ЕПЖ, намиращи се на територията на рестриктивната зона. Веднъж седмично се извършват клинични прегледи на стада с ЕПЖ във всички други области на България.
Във връзка с констатираните огнища на Заразен нодуларен дерматит БАБХ напомня:
Заболяването се разпространява посредством директен контакт, индиректно, както и с различни насекоми. На практика е невъзможно да се опазят от заразяване животните при проникване на вируса във фермата. В тази връзка най-важната предпазна мярка е недопускане появата на заразата в самата ферма, което най-често се дължи на нерегламентирани придвижвания на животни. За свеждане на риска до приемливи нива следва стриктно да се избягва закупуване (или приемане във фермите) на животни с неясен здравословен статус, както и животни с неясен произход. Всяко посещение във фермата на транспортни средства, превозващи животни, прекупвачи, други фермери крие потенциален риск от пренасяне на заразата.
Заболяването при конкретно животно започва с треска, загуба на апетит, рязко намаляване на млеконадоя, а след 1-2 дни се появява и изрив (подкожни възелчета с размери от грахово зърно до орех), който постепенно обхваща цялото тяло. Заболяването обикновено започва с едно животно във фермата и постепенно се прехвърля и по останалите.
Най-важните мерки за предпазване от страна на фермерите:
1. Стриктно спазване на наложените ветеринарномедицински мерки и съдействие на ветеринарномедицинските власти.
2. Максимално възможно ограничаване на търговията и движението на животните! Всяко движение следва да бъде извършавано след преглед от ветеринарен лекар и издаване на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!
3. Недопускане на територията на фермата на нелицензирани търговци или на транспортни средства за животни, които не са почистени, дезинфекцирани и обляти с репеленти.
4. Осигуряване на защитни облекла за посетителите на фермата, ако не може това да бъде избегнато. Дезинфекциране на всички посетители във фермата – хора, автомобили, камиони, машини.
5. Редовно пръскане на животните и оборите с репеленти.
6. Замрежване на оборите за максимално възможно предотвратяване на навлизането на насекоми.
7. Постоянна връзка с обслужващия обекта ветеринарен лекар, както и с официалния лекар за общината, особено при поява на съмнение за заболяването!

Comments

comments