Шестиците и двойките ще бъдат изместени с оценяване с точкова система

Шестиците и двойките остават в миналото. Поне що се отнася до изпитите за Национално външно оценяване в 4-и и 7-и клас. С точки вместо с оценките от шестобалната система ще се оценяват учениците, които се явяват на тях. Новината съобщи пред Дарик зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.
Съдейки по изказването му промяната ще стане факт чрез Държавния образователен стандарт за оценяването, който ще бъде качен за обществено обсъждане на сайта на министерството до края на седмицата.
Стаматов разясни, че шестобалната система за оценяване не е достатъчно прецизна при изпити чрез тест, докато оценяването посредством точки е по-точен. По думите на Диян Стаматов новата скала за оценяване чрез точки, а не оценки, ще бъде по-справедлива за учениците. Ето какво казва:
„Точковата система е много по-справедлива и по-съвременна, защото тя позволява много по-голяма гъвкавост, яснота и точност при оценяването, докато при шестобалната система все пак резултатите на един ученик могат да бъдат отразени само в 2, 3, 4, 5 или 6“.
„При поставянето на много въпроси в един тест по български език или при решаването на много задачи по математика трябва да се отчитат показаните резултати на учениците при всеки положителен верен отговор.“, казва той.

Comments

comments