Четвъртокласниците се явяват на НВО по математика

Четвъртокласниците се явяват на изпит по математика, като част от националното външно оценяване. Той съдържа 25 задачи, 18 от които са с избираем отговор.

 

Има и една текстова задача с практическа насоченост.

 

 

Децата трябва да могат да прилагат алгоритмите за събиране, изваждане, умножение и дeлeние, както и да познават геометричните фигури. Максималният брой точки на изпита е 100. Той започва в 10:00 часа, а общо 17 хиляди квестори ще следят за спазването на реда в дните на националните външни оценявания.

 

 

Comments

comments