ЧЕЗ – Ще се изшършват планови прекъсвания на тока в Благоевград

Община Благоевград На 07.05.2015 г./09:00 – 16:00 ч./ -Благоевград Арсений Костенцев: 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Георги Измирлиев: 15; Гьорче Петров: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Македония: 1; Митрополит Борис: 6; Отец Паисий: 2; Родопа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Св. Иван Рилски: 19; Трети март: 5; Христо Ботев: 10, 2, 4, 6, 8; Христо Смирненски: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, бл. ИМОТ 04279. 613. 54

На 07.05.2015 г./09:00 – 12:00 ч./ -Благоевград Антон Чехов: 1; Братя Миладинови: 3; Владо Черноземски: 10, 6, бл. Билборд, Магазин; Крали Марко: 2; Мара Бунева: 11, 9; Менча Кърничева: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8; Св. св. Кирил и Методий: 11, 9; Стефан Стамболов: 13

На 07.05.2015 г./09:00 – 16:30 ч./ -Благоевград Александър Стамболийски: 39; Брегалница: 1, 3; Калиманци: 2, 4, 8, бл. Каравана; Коста Босилков: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А; Кукуш: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Никола Вапцаров: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 45, 8, 8А; Панайот Хитов: 1, 2, 3, 4, 5; Прилеп: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Струмско център: 12А; Хаджи Димитър: 1, 2, 3, 4, 5

На 07.05.2015 г./13:00 – 16:00 ч./ -Благоевград Запад: 53, 54, 55; Иван Михайлов: 3, 4, 49, 62, бл. Павилион; Николай Петрини: 18; Св. Димитър Солунски: 1, 12, 16, 17, бл. Гараж, на Гарата, Офис; Славянска: 95; Стефан Стамболов: 13, 30

а 07.05.2015 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Благоевград Струмско център: 25, 26, 27, 28, бл. 30

На 08.05.2015 г./16:00 – 16:30 ч./ -Благоевград Ален Мак: 47, бл. Фриз. салон; Георги Андрейчин: 6, 8; Еленово: 114, 50, 51, 52, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 89б, 95, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 38, 46, 47, 47/48, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 87, 88, 89, 93, бл. 114, шивашки Цех, бл. 1, 46, 47, 49, Гараж, Магазин, бл. В, бл. Времено С-во, бл. Жилище, Магазин, с/у бл. 88 и бл. 89, с/у бл. 89, бл. Кафе, Магазин, бл. Училище; Пейо К. яворов: 2, 76, 35; Покровнишко Шосе: 1; Преслав: 5, 9; Хвойна: 5, 7, бл. Секция А, секция Б; Явор: 10, 11, 12
На 08.05.2015 г./09:00 – 16:00 ч./ -Благоевград Арсений Костенцев: 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Георги Измирлиев: 15; Гьорче Петров: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Македония: 1; Митрополит Борис: 6; Отец Паисий: 2; Родопа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Св. Иван Рилски: 19; Трети март: 5; Христо Ботев: 10, 2, 4, 6, 8; Христо Смирненски: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, бл. ИМОТ 04279. 613. 54

На 08.05.2015 г./15:00 – 15:15 ч./ -Благоевград Ален Мак: 47, бл. Фриз. салон; Георги Андрейчин: 6, 8; Еленово: 114, 50, 51, 52, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 89б, 95, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 38, 46, 47, 47/48, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 87, 88, 89, 93, бл. 114, шивашки Цех, бл. 1, 46, 47, 49, Гараж, Магазин, бл. В, бл. Времено С-во, бл. Жилище, Магазин, с/у бл. 88 и бл. 89, с/у бл. 89, бл. Кафе, Магазин, бл. Училище; Пейо К. яворов: 2, 76, 35; Покровнишко Шосе: 1; Преслав: 5, 9; Хвойна: 5, 7, бл. Секция А, секция Б; Явор: 10, 11, 12

На 08.05.2015 г./15:15 – 16:15 ч./ -Благоевград Еленово: бл. Училище; Явор: 10, 11

Comments

comments