„Час по Европа“ беше проведен в Математическата гимназия и СОУИЧЕ

Сътрудникът в Европейския информационен център на Мария Габриел в Благоевград и Алекс Христов от клуб „Европа“ към Европейската комисия реализираха поредния европейски информационен час, в който запознаха учениците с ценностите на ЕС и възможностите, които предоставя на младите хора. Презентацията обхвана паралелки 10 и 11 клас на Природо-математическата гимназия „Акад. Сергей Корольов“ и СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.
Учениците се запознаха с историческия контекст и политическите фигури, насърчили създаването на Съюза, неговите институции и правомощията им. Специално внимание беше отделено на ЕС като интеграционна общност и на приоритетите преди всичко на Европейския парламент и Европейската комисия. Интересът на учениците провокираха въпросите за образователните политики, борбата с тероризма, единния цифров пазар, миграционната политика, предприемачеството и други. Чрез конкретни примери беше илюстрирано положителното влияние, което ЕС има върху живота на европейските граждани чрез своите програми.
По достъпен и интерактивен начин бяха презентирани европейските програми, насочени към младите хора, и по-специално програмите „Еразъм +“ и „Евроскола“. Фокус бе поставен също върху стажовете в европейските институции, чрез които се предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за дейността на институциите. Накрая сътрудникът на Мария Габриел и Алекс Христов отправиха призив към учениците да участват активно и в конкурсите, организирани от европейските институции, които са шанс на място в Брюксел и Страсбург да усетят пулса на Европа. Един от тях е ежегодният конкурс, който евродепутата Мария Габриел организира за учениците от цялата страна.

Comments

comments