Цитат на деня – 4 май

„Веднъж мишката забелязала, че стопанинът на фермата е сложил капан за мишки.Тя разказала за това на кокошката, овцата и кравата. Но те всичките и отговаряли:“Капанът за мишки е твой проблем, а не наш!“ Малко по-късно в капана се хванала змия и ухапала жената на фермера. Опитвайки се да я излекуват, сварили на жената супа от кокошката. После заклaли овцата, за да нахранят всички, пристигнали да навестят болната.И,накрая, заклaли кравата, за да нахранят гостите, дошли на погребението. И през цялото време мишката наблюдавала от дупката си и мислела за нещата, които са чужд проблем,докато не станат твои!“

Джон Стайнбек – „За мишките и хората“

Comments

comments