ЦИК приема заявления за гласуване извън страната в референдума

Централната избирателна комисия обяви 40 държави и 307 места, в които ще се образуват, т.нар. „автоматични секции за гласуване“ извън страната при произвеждане на националния референдум на 25 октомври т. г.Те се образуват в местата, в които през последните до 5 години на проведени избори са гласували над 100 български избиратели. Избирателните секции ще се открият при условие, че се получи съгласие от приемащата държава.До 29 септември 2015 г. българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, трябва да подадат писмено заявление по образец № 22-НР или електронно през интернет страницата на ЦИК. Необходими са 20 броя заявления от гласоподаватели за откриване на секция в местата, където има дипломатическо или консулско представителство и 40 броя заявления там, където няма такива.Централната избирателна комисия ще определи на 3 октомври окончателно държавите, местата и броя на секциите във всяко място, където ще се гласува извън страната.

Comments

comments