Учени от 9 държави на научен форум в ЮЗУ

юзу

На 26 и 27 октомври 2018 г. в зала 114 на Учебен корпус №1 ще се проведе международна научна конференция на тема „Българистиката по света. Филологията у дома“. Официалното откриване на научния форум ще се състои от 9:00 ч. на 26 октомври 2018 г.

Във форума ще участват учени от България, Чехия, Словакия, Белгия, Полша, Гърция, Италия, Китай и Украйна – специалисти българисти, слависти, известни и утвърдени филолози.

Конференцията ще провокира дебат по следните въпроси: Филологията – наука на миналото и/или на бъдещето?,Какви са перспективите пред филологията през XXI век?, Може ли да се очаква филологически бум в бъдеще?, Каква е съдбата на малките езици (сред които е и българският) в глобалния свят?, Какви са актуалните проблеми на българистиката в чужбина, Каква е съдбата на българските лекторати ?

В рамките на научното събитие ще се проведе и кръгла маса на тема „Българските лекторати: проблеми и перспективи“. Модератор ще бъде Деница Сачева – зам.-министър на образованието и науката.

Реценизраните доклади от конференцията ще бъдат включени в специален брой на реферираното списание „Езиков свят“, както и в брой на списание „Български език“ на „Аз- буки“.

Организатори на научния форум са Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“.

Comments

comments