Учени от цял свят на годишна конференция в ЮЗУ-Благоевград

Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград е домакин и съорганизатор на Годишната международна конференция по математически методи и модели в бионауките. Събитието ще се проведе в в Университетски център “Бачиново”, а официалното откриване е днес от 10:00 часа.
Конференцията, която ще продължи до 19 юни, е с цел оповестяване актуални изследвания в науките за живота, базирани на математически приложения, както и на математически изследвания мотивирани от биологични явления. Взели са участие изследователи, които разработват и прилагат математически и изчислителни средства за изучаване на явления от биологията, екологията, медицината, биотехнологиите, биоинженерство, науките за околната среда.
Международната конференция се подкрепя от Българската академия на науките, Софийски университет „Климент Охридски“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Министерство на образованието и науката, Съюзът на математиците в България и Европейското общество по математика и теоретична биология подпомагат финансово конференцията.
Пленарни доклади предстои да изнесат професорите ЛендърЛитов, Екатерина Ауер, Иван И. Иванов, Иван Иванов, ВластимилКриван, Кристина Кутлер и Сирил Пиоу. В конференцията ще вземат участие около 80 учени от САЩ, Русия, Украйна, Южна Африка, Германия, Франция, Унгария, Чехия, Словакия, Бразилия, Чили, Индонезия, Ирландия, Мароко, Иран, Румъния, Турция, България и други страни. Ще се проведе и Школа за млади учени.

Comments

comments