Учени и преподаватели от шест университета ще дискутират съвременните подходи за усъвършенстване на публикационните стандарти в научните списания на кръгла маса в ЮЗУ „Неофит Рилски“

На 21 октомври 2022 г. от 10:30 ч. в зала 114 (Учебен корпус № 1) на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и онлайн в платформата BigBlueButton ще се проведе международна кръгла маса на тема „Съвременни подходи за усъвършенстване на публикационните стандарти в научните списания“ (Българският и чуждестранният опит).

В научния форум, организиран от Филологическия факултет, ще участват учени и преподаватели от Масариковия университет, Бърно, Чехия, Пекинския университет за чужди езици, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Университета „Ян Амос Коменски“, Братислава, Словакия, Университета „Фан Ноли“, Албания и др.

 

 

Comments

comments