Ученици от Баня се включват към обучение за енергийните източници

Община Разлог, македонската община Гьорче Петров, Основно училище Паисий Хилендарски в село Баня и Основно училище Мирче Ацев в Македония ще си сътрудничат по енергиен проект.
Обучението по проект Изпълнение на образователни методи при обучението за оползотворяване на слънчевата енергия в основните училища е финансиран по програма Еразъм +.
Целта на обучението е учениците да разберат повече за възобновяемите енергийни източници, използването и популяризиране на слънчевата енергия, както и за самото производството на енергия.
Очаква се повече от 300 ученици да се включат в дейностите по проекта.
Проектът ще позволи на младежите да разберат повече за технологиите и усилията на различни организации за намаляване на вредните емисии в околната среда чрез използването на еко енергия.

Comments

comments