Ученици и доброволци почистиха ПП „Беласица“

Под мотото „Да изчистим България заедно“ бе организирано почистване на ПП „Беласица“. В почистването се включиха ученици и доброволци, които с отговорност към околната среда събраха множество полиетиленови, пластмасови и хартиени опаковки.
С най-много ученици и учители в почистването на ПП „Беласица“ се включи ПГИТ проф. д-р Асен Златаров, град Петрич. В дейността взеха участие и ученици и учители от ОУ Никола Йонков Вапцаров, град Петрич и III ОУ Гоце Делчев, град Петрич. Кампанията на територията на ПП „Беласица“ се организира съвместно от РИОСВ – Благоевград, ТП-ДГС Петрич и ДПП „Беласица“. Събраните чували с отпадъци, своевременно бяха транспортирани до Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич.

Comments

comments