Утре ще се връчат дипломите на абсолвентите от Факултета по педагогика към ЮЗУ

Утре от 14:00 часа в Аулата (УК1) ще се проведе тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от Факултета по педагогика.
Дипломи за висше образоване заслужено ще получат над 600 абсолвенти от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „ Педагогика, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Педагогика на музикалното изкуство“, „Педагогика на обучението по – Математика и информатика, Български език и чужд език, Изобразително изкуство, Педагогика на музикалното изкуство, Техника и технологии, Физика и математика, Химия и физика, География и история, Физическо възпитание и спорт, Техника, технологии и предприемачество.

Comments

comments